Reglementări aplicabile și documente relevante

Regulamentul (UE) nr. 236/2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit - aplicabil începând cu data de 1 noiembrie 2012

Actele delegate şi standardele tehnice de reglementare şi de implementare conform Regulamentului (UE) nr. 236/2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2012 pentru aplicarea articolului 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, cu modificările şi completările ulterioare

Dispunerea de măsuri nr. 20/31.10.2012 privind corelarea normelor naţionale cu Regulamentul (UE) nr. 236/2012 şi reglementările emise în aplicarea acestuia

Acţiunile lichide în sensul art. 6 (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 827/2012 sunt acţiunile lichide din baza de date MiFID privind actiunile admise la tranzacţionare în pe o piaţa reglementată în UE, precum şi acţiunile cuprinse în indicele BET al Bursei de Valori Bucureşti

Ghid privind derogările aplicabile pentru activităţile de formator de piaţă şi operaţiunile de pe piaţa primară

ESMA solicită opinii în vederea evaluării Regulamentului privind vânzările în lipsă

Întrebări şi răspunsuri

  • Întrebări şi răspunsuri privind implementarea Regulamentului (UE) nr. 236/2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit - publicate de ESMA în data de 13 septembrie 2012

  • Întrebări şi răspunsuri privind implementarea Regulamentului (UE) nr. 236/2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit(prima actualizare) - publicate de ESMA în data de 10 octombrie 2012

  • Întrebări şi răspunsuri privind implementarea Regulamentului (UE) nr. 236/2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (a doua actualizare) - publicate de ESMA în data de 30 ianuarie 2013