Derogări pentru formatorii de piata

Un intermediar care intenționează să beneficieze de derogarea prevăzută la art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 trebuie să notifice în scris ASF faptul că intenționează să beneficieze de respectiva derogare. Notificarea se face cu cel puțin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care intermediarul intenționează să beneficieze pentru prima dată de derogare.

În data de 02.04.2013, ESMA a publicat pe site-ul propriu un GHID referitor la excepţiile aplicabile pentru activităţile de formator de piaţă şi operaţiunile de pe piaţa primară, care poate fi consultat AICI.

Intermediarii pot notifica ASF că intenţionează să beneficieze de derogarea aplicabilă în cazul formatorilor de piaţă conform art. 17 alin. (1) al Regulamentului (UE) nr. 236/2012 începând cu data de 1 septembrie 2012, completând formularul de mai jos (anexa II a Ghidului ESMA) și transmițându-l ASF, prin fax (021.659.60.51 sau 021.659.64.36) sau poștă (Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti).

Model notificare derogare