Publicare pozitii scurte nete

În această secţiune vor fi publicate poziţiile scurte (short) nete semnificative pe acţiuni, în conformitate cu art. 6 şi art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012.

              

  

Nr

  

  

Deţinătorul    poziţiei

  

  

Denumirea emitentului

  

  

Codul ISIN

  

  

Poziţia scurtă netă    (%)

  

  

Data la care poziţia a fost creată, modificată sau la care aceasta a încetat să fie deţinută (aaaa-ll-zz)