Publicare pozitii scurte nete

În această secţiune vor fi publicate poziţiile scurte (short) nete semnificative pe acţiuni, în conformitate cu art. 6 şi art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012.

              

  

Nr

  

  

Deţinătorul    poziţiei

  

  

Denumirea emitentului

  

  

Codul ISIN

  

  

Poziţia scurtă netă    (%)

  

  

Data la care poziţia a fost creată, modificată sau la care aceasta a încetat să fie deţinută (aaaa-ll-zz)

  

 


01/04/2021
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer