ANUNȚ

ESMA  a publicat o actualizare a materialului „Întrebări și Răspunsuri referitoare la prospecte” care oferă clarificări cu privire la următoarele aspecte:

- ordinea informațiilor într-un prospect;

- informațiile financiare care acoperă doar perioade scurte;

- utilizarea aceluiași prospect pentru a face mai multe oferte;

- cerințe de informare referitoare la declarațiile întocmite de către un expert;

- aplicarea excepției de la art. 1 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2017/1129; și

- ce anexe ar trebui utilizate pentru elaborarea unui prospect.

Materialul poate fi accesat AICI 


29/03/2021
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer