ESMA a publicat în data de 05.11.2020, pe website-ul propriu, traducerea în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene a Ghidului ESMA

ESMA a publicat în data de 05.11.2020, pe website-ul propriu, traducerea în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene a Ghidului ESMA privind comisioanele de performanță ale OPCVM și ale anumitor tipuri de FIA (ESMA 34-39-992). A.S.F. intenționează aplicarea prezentului ghid și a notificat ESMA în acest sens. Documentul poate fi consultat la adresa:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-992_guidelines_on_performance_fees_ro.pdf 

postat la 07.01.2021


29/03/2021
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer