ESMA a publicat în data de 07.12.2020, anunțul Comitetului Mixt al Autorităților Europene de Supraveghere (ESA) - ESMA, EBA și EIOPA

ESMA a publicat pe website-ul său, în data de 07.12.2020, anunțul Comitetului Mixt al Autorităților Europene de Supraveghere (ESA) - ESMA, EBA și EIOPA – care dorește să evidențieze impactul schimbării statutului tranzacțiilor de securitizări „simple, transparente și standardizate” (STS) după sfârșitul perioadei de tranziție - 31 Decembrie 2020.

Pentru ca o tranzacție de securitizare să se califice drept securitizare STS, Regulamentul (UE) 2017/2402 (Regulamentul privind Securitizarea) impune ca inițiatorul, sponsorul și entitatea special constituită în scopul securitizării” (SSPE) să fie stabiliți în Uniune (ultimul paragraf al art. 18 din Regulamentul privind Securitizarea). Prin urmare, acele tranzacții de securitizare etichetate în prezent ca „securitizări STS” vor pierde statutul STS în cazul în care una sau toate părțile din securitizare (inițiator, sponsor și / sau SSPE) sunt stabilite în Regatul Unit după sfârșitul perioadei de tranziție. Acest lucru se va aplica securitizărilor STS ABCP (ABCP) și securitizărilor STS non-ABCP. ESMA colaborează cu autoritățile naționale competente pentru a se asigura că registrul public de securitizări STS al ESMA este actualizat la 1 ianuarie 2021.

Pierderea statutului STS implică încheierea aplicării unui tratament preferențial de capital disponibil pentru investițiile în acest tip de securitizări. Acest lucru va afecta investitorii instituționali din UE, cum ar fi instituțiile de credit și entitățile de asigurare, care dețin poziții din securitizări STS în care inițiatorul, sponsorul sau SSPE-ul sunt stabiliți în Regatul Unit. Prin urmare, ESA îi sfătuiește pe acești investitori să evalueze impactul acestei schimbări de statut asupra bilanțului și investițiilor acestora înainte de 31 decembrie 2020.

Textul integral al Anunțului menționat anterior poate fi consultat AICI


29/03/2021
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer