ANUNȚ

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (OJ L 198) din data de 22.06.2020 a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 care poate fi regăsit AICI

Regulamentul  (UE) 2020/852 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


29/03/2021
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer