ESMA a emis o declarație publică care abordează implicațiile pandemiei COVID-19

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) a emis o declarație publică care abordează implicațiile pandemiei COVID-19 asupra rapoartelor financiare semestriale ale emitenților listați.

Declarația publică oferă recomandări privind domeniile de interes identificate de ESMA și evidențiază:

- importanța furnizării de informații relevante și de încredere, care pot solicita emitenților să utilizeze timpul acordat de legislația națională pentru publicarea rapoartelor financiare semestriale, fără a întârzia în mod nejustificat calendarul publicării;

- importanța actualizării informațiilor incluse în ultimele declarații anuale pentru a informa în mod adecvat părțile interesate despre impactul COVID-19, în special în legătură cu incertitudini și riscuri semnificative, deprecierea activelor nefinanciare și prezentarea în declarația de profit sau pierdere; și

- necesitatea informațiilor specifice entității cu privire la impactul trecut și preconizat viitor al COVID-19 asupra orientării strategice și a țintelor, operațiunilor, performanței emitenților, precum și a tuturor acțiunilor de atenuare puse în aplicare pentru a aborda efectele pandemiei. Mai multe informații regăsiți

 Mai multe informații regăsiți AICI

GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer