ANUNȚ
  • Regulamentul Delegat (UE) 2020/447 al Comisiei din 16 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare de precizare a criteriilor pentru stabilirea măsurilor de atenuare în mod corespunzător a riscului de credit al contrapărții asociat obligațiunilor garantate și securitizărilor și de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2015/2205 și (UE) 2016/1178 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/5 din data de 27.03.2020. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Textul integral al Regulamentului este disponibil AICI
  • Regulamentul Delegat (UE) 2020/448 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 în ceea ce privește precizarea tratamentului aplicat contractelor derivate extrabursiere având legătură cu anumite securitizări simple, transparente și standardizate în scopuri de acoperire a riscului a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/8 din data de 27.03.2020. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Textul integral al Regulamentului este disponibil AICI  
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer