ANUNȚ

  • Regulamentul Delegat (UE) 2020/447 al Comisiei din 16 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare de precizare a criteriilor pentru stabilirea măsurilor de atenuare în mod corespunzător a riscului de credit al contrapărții asociat obligațiunilor garantate și securitizărilor și de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2015/2205 și (UE) 2016/1178 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/5 din data de 27.03.2020. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Textul integral al Regulamentului este disponibil AICI
  • Regulamentul Delegat (UE) 2020/448 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 în ceea ce privește precizarea tratamentului aplicat contractelor derivate extrabursiere având legătură cu anumite securitizări simple, transparente și standardizate în scopuri de acoperire a riscului a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/8 din data de 27.03.2020. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Textul integral al Regulamentului este disponibil AICI