Arhiva

2018

  • Evoluția piețelor financiare nebancare în semestrul I 2018 

 

2017

  • Evoluția piețelor financiare nebancare în 2017
  • Evoluția piețelor financiare nebancare în semestrul I 2017

 

2016

  • Evoluția piețelor financiare nebancare în anul 2016
  • Raport piețe supravegheate de ASF în sem. I 2016

 

2015

  • Raport piețe supravegheate de ASF în anul 2015
  • Raport piețe supravegheate de ASF - sem. I 2015