• Home International sanctions
    Regim de sancțiuni internaționale - Atacuri cibernetice care reprezintă o amenințare la adresa UE sau a Statelor Membre
Regim de sancțiuni internaționale - Atacuri cibernetice care reprezintă o amenințare la adresa UE sau a Statelor Membre

La data de 17 mai 2019, au fost publicate în Jurnalul Oficial UE :

Astfel, Uniunea Europeană va impune restricții de călătorie și înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale persoanelor și entităților responsabile pentru atacuri cibernetice sau tentative de atacuri cibernetice sau care au o formă de participație la asemenea atacuri sau tentative. Menționam că în prezent, lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor este goală.

GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer