Raportări electronice

Pentru transmiterea raportărilor electronice, se utilizează aplicațiile ASF-EWS și e-HUB.

 

În vederea înregistrării ca utilizatori în aplicația ASF-EWS, se completează formularele de mai jos și se depun la Registratura Autorității de Supraveghere Financiară:

În cazul în care aveți nelămuriri/dificultăți în legătură cu procedura de înregistrare, vă puteți adresa ASF, la office@asfromania.ro .

 În vederea înregistrării ca utilizatori în aplicația e-HUB, persoana desemnată în rolul de supervizor pentru sistemul informatic ASF-EWS poate solicita emiterea unui certificat digital pentru raportarea în platforma eHub prin transmiterea unei cereri în acest sens, prin e-mail, către adresa suportews@asfromania.ro. Mesajul trebuie să fie transmis de la adresa de e-mail declarată în formularul de înregistrare în ASF-EWS.


17/03/2021
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer