RCA legislation

Primary legislation

 

Official Gazette, PART I

Secondary legislation

Assigned heading

Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate

nr. 1179 din 28 decembrie 2005

Ø  L 432/2006

Monitorul Oficial, Partea I nr. 976 din 06 decembrie 2006

 

Ø  Insurers

Law no. 237/2015 on the authorisation and supervision of the business of insurance and reinsurance

 

 

nr. 800 din 28 octombrie 2015

Ø Emergency Ordinance no. 54/2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 723 din 19 septembrie 2016;

Ø Law no. 236/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 08 octombrie 2018;

Ø  OUG 111/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 620 din 15 iulie 2020;

Ø  L 158/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 29 iulie 2020

Ø  Insurers

Hotărârea Guvernului nr. 826/2016 privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie

 

MENTIUNE:

Tarifele maxime reglementate au fost aplicabile pentru o perioadă de 6 luni de la intrarea în vigoare a HG.

nr. 896 din 08 noiembrie 2016

 

Ø  Insurers

Law no. 132/2017 on the compulsory insurance against civil liability for the damage to third parties caused by vehicle and tram accidents

nr. 431 din 12 iunie 2017

 

Ø  Insurers

Ordinul CSA nr. 10/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a unor informaţii referitoare la contracte de asigurare

 

nr. 336 din 18 mai 2012

Ø  Ordin CSA nr. 4/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 24 ianuarie 2013;

Ø  Normă ASF nr. 27/2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 969 din 30 decembrie 2014.

 

Ø  Insurers

Rule no. 37/2016 on the methodology of calculation by the Financial Supervisory Authority of maximum premium tariffs for the compulsory civil liability insurance for damage to third parties by motor vehicle accidents

nr. 807 din 13 octombrie 2016

 

Ø  Insurers

Rule no. 20/2017 on motor vehicle insurance in Romania

nr. 624 din 01 august 2017

Ø  Norma ASF nr. 7/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 375 din 02 mai 2018;

Ø  Norma ASF nr. 36/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 819 din 7.09.2020

Ø  Insurers & intermediaries

Rule no. 22/2017 on the methodology of calculation by the Financial Supervisory Authority of reference tariffs for the compulsory motor third party liability insurance for third-party damage caused by vehicle and tramway accidents

nr. 717 din 05 septembrie 2017

 

Ø  Insurers