• ro
  • en
  • Home Press Releases
    Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 17.02.2021

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 17.02.2021

Bucureşti, 17 februarie 2021 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)  Reglementare

Proiectul de Regulament privind modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Financiar non-bancar SAL-Fin (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Proiectul de Regulament referitor la obligația de întocmire de către emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a rapoartelor financiare anuale în formatul de raportare electronic unic (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B)   Supraveghere

Rezultatele controlului periodic realizat la Allianz Țiriac Asigurări S.A.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la compania de brokeraj Leader Team Broker de Asigurare S.R.L.;

Sancționarea companiei de brokeraj IQ MED Broker de Asigurare S.R.L. pentru nerespectarea prevederilor legale privind deținerea unui certificat de pregătire profesională valabil de către conducătorul executiv al acesteia;

Sancționarea companiei de brokeraj Soko-Broker de Asigurare S.R.L. pentru nerespectarea prevederilor legale privind deținerea unui certificat de pregătire profesională valabil de către conducătorul executiv al acesteia, precum și stabilirea unei obligații în sarcina acesteia;

Sancționarea companiei de brokeraj Full Casco Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. pentru nerespectarea prevederilor legale privind deținerea unui certificat de pregătire profesională valabil de către conducătorul executiv al acesteia;

Sancționarea companiei de brokeraj Sigura Broker de Asigurare S.R.L. pentru nerespectarea prevederilor legale privind deținerea unui certificat de pregătire profesională valabil de către conducătorul executiv al acesteia, precum și aprobarea cererii de retragere a autorizației de funcționare a societății;

Sancționarea companiei de brokeraj Crux Insurance Broker S.R.L. ca urmare a nerespectării prevederilor legale privind deschiderea Registrului Intermediarilor Secundari, precum și stabilirea unei obligații în sarcina acesteia.

C)   Autorizare

Aprobarea solicitării SSIF IFB Finwest S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a societății de către actualul auditor financiar Lexexpert Audit S.R.L., respectiv pentru situațiile financiare aferente exercițiilor financiare 2021 și 2022;

Aprobarea solicitării societății Claim Expert Services S.R.L. de autorizare ca furnizor de programe de pregătire profesională;

Avizarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Aegon Esențial administrat de Aegon Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Stabil administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Auorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea administrat de BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN Activ administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN Optim administrat de NN Asigurări de Viață S.A.

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.