• ro
  • en
  • Home Press Releases
    Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 03.02.2021

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 03.02.2021

Bucureşti, 3 februarie 2021 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)     Reglementare

Proiectul de Regulament de modificare și completare a Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 B)   Supraveghere

Sancționarea cu suspendarea activității a Societății Ecoroviserv S.R.L., în calitate de furnizor de programe de pregătire profesională, precum și stabilirea unei obligații în sarcina acesteia;

Sancționarea cu suspendarea activității a Societății Avn Training S.R.L., în calitate de furnizor de programe de pregătire profesională, precum și stabilirea unei obligații în sarcina acesteia;

Sancționarea cu suspendarea activității a Asociației Profesioniștilor în Regularizarea Daunelor, în calitate de furnizor de programe de pregătire profesională, precum și stabilirea unei obligații în sarcina acesteia.

C)   Autorizare

Aprobarea cu amendamente a propunerilor de modificare și completare a Codului Depozitarului Central aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Depozitarului Central din data de 24.07.2020;

Avizarea modificării intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării Fondul Proprietatea S.A., respectiv Actul constitutiv al acestei entități;

Avizarea instituției de credit Banca Comercială Română S.A. în calitate de depozitar al activelor fondurilor de pensii ocupaționale;

Avizarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Avizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat NN administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.