• Home Press Releases
    Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 27.01.2021

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 27.01.2021

Bucureşti, 27 ianuarie 2021 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)  Reglementare

Regulamentul privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul de modificare și completare a Regulamentului CNVM nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, cu  modificările și completările ulterioare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul de Recomandări pentru societățile de asigurare și de reasigurare privind unele măsuri de minimizare a efectelor crizei COVID-19 pentru anul 2021;

Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul Normei pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile).

B)    Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. în calitate de administrator al F.P.A.P. NN;

Rezultatul controlului periodic efectuat la BRD – Groupe Société Générale S.A. în calitate de depozitar al activelor fondurilor de pensii private;

Rezultatele controlului periodic efectuat la S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare.

C)  Autorizare

Aprobarea numirii doamnei Nicoară Vanesa în funcția de director general al societății Toyo Motor Broker de Asigurare S.R.L. și modificarea conținutului unui articol din Actul constitutiv al societății;

Aprobarea numirii doamnei Vartic Camelia în funcția de conducător executiv al societății Millenium Insurance Broker (MIB) S.A.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al Societății AON Romania Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. (nou mandat administrator și conducător executiv);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății BDT Broker de Asigurare S.R.L. (numire administrator și conducător executiv);

Acordarea avizului societății Obsidian Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. pentru desfășurarea activității de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii;

Acordarea avizului societății Millenium Insurance Broker (MIB) S.A. pentru desfășurarea activității de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii;

Avizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificării Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Facultative BRD Medio administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea administrat de BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.