• ro
  • en
  • Home Press Releases
    Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 20.01.2021

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 20.01.2021

Bucureşti, 20 ianuarie 2021 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)    Reglementare

Proiectul de Normă pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național, cu modificările ulterioare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

Proiectul de Normă privind anumite aspecte referitoare la reasigurare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B)  Supraveghere

Rezultatele controlului periodic realizat la Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Sancționarea companiei de brokeraj Asist Asig Broker de Asigurare S.R.L. ca urmare a nerespectării prevederilor legale privind deschiderea Registrului Intermediarilor Secundari, precum și stabilirea unei obligații în sarcina acesteia;

Sancționarea companiei de brokeraj Comisasig Broker de Asigurare S.R.L. pentru nerespectarea prevederilor legale privind deținerea unui certificat de pregătire profesională valabil de către conducătorul executiv al acesteia, precum și stabilirea unei obligații în sarcina acesteia;

Retragerea, la cerere, a autorizației de funcționare a companiei de brokeraj Ideal Broker de Asigurare S.R.L., precum și radierea acesteia din Secțiunea I a Registrului intermediarilor principali

C)   Autorizare

Autorizarea domnului Pașol Răzvan Florin în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SAI Patria Asset Management S.A. ca urmare a reînnoirii mandatului acestuia;

Aprobarea numirii doamnei Unatinszki Ana Maria în funcția de conducător executiv al W Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. și a modificării Actului constitutiv al societății prin adăugarea unui nou articol;

Autorizarea modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare a SAI Muntenia Invest S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii societății prin numirea domnului Sergiu Mihailov în funcția de director al societății;

Retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Athenee Palace S.A. București, având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare;

Aprobarea modificărilor aduse Strategiei de investire a resurselor Fondului de Garantare a Asiguraților;

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Daw Management – Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la numirea administratorului;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății CO Invest Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea autorizării societății Car Insurance Training S.R.L. ca furnizor de programe educaționale în domeniul asigurărilor;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării contractelor de depozitare și de custodie a activelor Fondului de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life, administrat de Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., ca urmare a înlocuirii depozitarului Unicredit Bank S.A. cu depozitarul Raiffeisen Bank S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.