Sisteme raportări electronice

Page under construction!

SSER (Sistem de supraveghere electronică prin raportări)

Legislation Regulamentul nr.27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări.
Downloadati şi completaţi Anexa 2 de aici

Prerechizite
instalare
 
Accesare S.I.
Cum obţin cont de acces? Descarcă documente

Ce fac dacă am pierdut plicul?  În cazul în care nu mai sunteţi în posesia plicului conţinând contul de acces la SSER, trebuie să transmiteţi la ASF o adresă conform următorului model

Manual/ghiduri  Manual de utilizator
De ce nu functionează aplicaţia client?

Noutăţi
începând cu 15.04.2011       Ghid versiunea 4.5
începând cu 05.06.2009 Ghid versiunea 4.3
Contact Lista persoanelor de contact din ASF    

SIR (Sistem informatic de raportare)

Accesati sistemul folosind linkul urmator : SIR
Legislaţie

Regulamentul nr.27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări.
Downloadati şi completaţi Anexa 3 de aici

Dispunerea de măsuri nr.13/2009 privind programul pilot de raportare electronică folosind SIR.

Descarcă ANEXA 1

Prerechizite
instalare
Internet Explorer 7.0 sau mai recent
Office pentru xls

Accesare S.I.
Cum obţin cont de acces? Descarcă documente

Ce fac dacă am pierdut plicul?  În cazul în care nu mai sunteţi în posesia plicului conţinând contul de acces la SIR, trebuie sş transmiteţi la ASF o adresă conform următorului model

Manual/ghiduri

Noutăţi -
Contact Problemele întâmpinate de entitățile raportoare care folosesc SIR vor fi comunicate ASF, după cum urmează: pentru raportările transmise de emitenți: suport.emitenti@asfromania.ro, precum și la numerele de telefon: 021/326.67.55; 021/326.67.12 - pentru raportările curente și 021/321.68.07 - pentru raportările periodice, iar pentru raportările transmise de celelalte entități raportoare: suport.intermediari@asfromania.ro, precum și la numărul de telefon: 021.326.68.44.


re

 

ReSE 3 (Raportări electronice cu Semnătură Electronică)

Legislaţie Regulamentul nr.27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări.
pentru implementarea Instrucţiunii Nr. 7 / 2007, a Instrucţiunii nr. 8 / 2008, a Regulamentului nr. 32 / 2006, a MiFID (Regulamentul CE / 1287 / 2006)

Prerechizite instalare Client Mail
Office pentru xls
Aplicaţie pentru creat pdf

Accesare S.I. Machetele raportărilor sunt publicate pe websitul ASF

Manual/ghiduri DTI-G001-12-2010-10-30-ReSE

Noutăţi începând cu 29.02.2011 A fost introdusă obligativitatea marcării temporale

Contact E-mail: rese.suport@asfromania.ro    Telefon:  021.659.64.05