• Home Brexit
    Ghidul Consumatorului în contextul BREXIT
Ghidul Consumatorului în contextul BREXIT

  [1]

Brexit Consumer Guide   RO

 

 

[1] Teritoriile britanice din afara granițelor sunt cele 14 entități care, deși nu fac parte din Regatul Unit, se află sub suveranitatea acestuia. Cu excepția Gibraltarului, toate acestea sunt situate în afara Europei și nu fac parte din Uniunea Europeană.

[2] Un apel rece este un instrument de marketing care are loc de regulă prin telefon, prin e-mail sau printr-o conexiune la o rețea socială cu un posibil/actual client care nu se așteaptă la o astfel de interacțiune și prin care se încearcă o vânzare directă a unui produs. Cuvântul rece este folosit deoarece persoana care primește apelul nu se așteaptă la acesta sau nu a cerut în mod expres să fie contactat de o persoană din departamentul de vânzări. Un apel rece este, de regulă, începutul unui proces de vânzare, cunoscut în general sub numele de telemarketing.

GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer