Ghid pentru interpretarea prevederilor regimului de sancțiuni privind drepturile omului

Vă informăm că în data de 17.12.2020 Comisia Europeană a adoptat Ghidul pentru interpretarea prevederilor regimului de sanctiuni privind drepturile omului .

Acesta include informații despre domeniul de aplicare al restricțiilor financiare și aplicarea acestora cu detalierea responsabilităților celor care trebuie să respecte regulamentul, acoperind noțiuni precum proprietatea și controlul și situațiile care vizează derogările, ca urmare a adoptării în data de 07.12.2020 a Regulamentului UE 2020/1998 privind măsurile restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului.

GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer