Hogea Adrian Florin

Hogea Adrian Florin
Declarații de avere
15-06-2020 Anual
30-09-2020 încetarea mandatului
Declarații de interes
15-06-2020 Anual
30-09-2020 încetarea mandatului