Contrapărți centrale - Legislație

 

 Legislație primară

 Legislație secundară

 

  Legea nr. 181/2023 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2021/23 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea şi rezoluţia contrapărţilor centrale şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 şi (UE) 2015/2.365 şi a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE şi (UE) 2017/1.132, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Ghidul privind procedurile și metodologiile comune referitoare la procesul de supraveghere și evaluare a contrapărților centrale (CPC) în temeiul articolului 21 din EMIR (ESMA 70-151-3374)

  Legea nr. 126 /2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare ( forma consolidata, febr. 2024)

  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

 Regulamentul delegat (UE) 2022/2310 al Comisiei din 18 octombrie 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 în ceea ce privește valoarea pragului de compensare pentru pozițiile deținute în contracte derivate extrabursiere pe mărfuri și în alte contracte derivate extrabursiere

 Regulamentul delegat (UE) 2022/2311 al Comisiei din 21 octombrie 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 în ceea ce privește măsurile de urgență temporare referitoare la cerințele în materie de garanții reale

 

   Regulamentul delegat (UE) 2022/1855 al Comisiei din 10 iunie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții și tipul de rapoarte care trebuie utilizate  
 
 
  Regulamentul delegat (UE) 2022/1856  al Comisiei din 10 iunie 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare stabilite în Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013 prin aducerea de precizări suplimentare în ceea ce privește procedura de accesare a detaliilor instrumentelor financiare derivate, precum și măsurile de ordin tehnic și operațional pentru accesarea acestora 
 
 
  Regulamentul delegat (UE) 2022/1857 al Comisiei din 10 iunie 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare stabilite în Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 în ceea ce privește detaliile cererilor de înregistrare ca registru central de tranzacții și ale cererilor de extindere a înregistrării ca registru central de tranzacții 
 
 
  Regulamentul delegat (UE) 2022/1858  al Comisiei din 10 iunie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate procedurile de reconciliere a datelor între registrele centrale de tranzacții și procedurile care trebuie aplicate de registrul central de tranzacții pentru a verifica respectarea cerințelor de raportare de către contrapartea care efectuează raportarea sau entitatea care transmite raportul și pentru a verifica exhaustivitatea și corectitudinea datelor raportate
 
 
  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1859  al Comisiei din 10 iunie 2022 de modificare a standardelor tehnice de punere în aplicare stabilite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1248/2012 în ceea ce privește formatul cererilor de înregistrare ca registre centrale de tranzacții și al cererilor de extindere a înregistrării ca registre centrale de tranzacții
 
 
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1860  al Comisiei din 10 iunie 2022 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele, formatele, frecvența, metodele și modalitățile de raportare 
 

Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132

Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții

REGULAMENTUL (UE) 2019/2099 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2155 AL COMISIEI din 22 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 149/2013 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) nr. 2013/149 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă, obligația de compensare, registrul public, accesul la un loc de tranzacționare, contrapărțile nefinanciare și tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate prin CPC

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) nr. 2013/152 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind cerințele de capital pentru contrapărțile centrale

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) nr. 2013/153 al Comisiei din 19 decembrie 2012 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012, în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind cerințele pentru contrapărțile centrale

Regulamente

 

 

Regulamentul nr. 4/2024 pentru modificarea art. 4 alin. (6) din Regulamentul ASF nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului ASF nr. 28/2013

 Regulamentul ASF nr. 2/2023 de modificare și completare a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

Regulamentul ASF. nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii din 21.08.2013

Regulament ASF nr. 2/ 2014 privind modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale

Regulament ASF nr.12 /2014 privind acordurile de interoperabilitate încheiate de contrapărțile centrale

Regulament ASF nr. 7/2015 pentru modificarea alin.(4) al art. 58 din Regulamentul ASF nr.3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Regulament ASF nr.12/2015 privind modificarea părţii introductive a alin. (4) al art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr.3/2013

 

 

Norme

NORMA nr.33/2023 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind indicatorii din planurile de redresare ale CPC-urilor și a Ghidului ESMA privind scenariile din planurile de redresare ale CPC-urilor. ANEXA 1 , ANEXA 2

Normă nr. 22/2023 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procedurile și metodologiile comune referitoare la procesul de supraveghere și evaluare a contrapărților centrale (CPC)

în temeiul articolului 21 din EMIR

Norma ASF nr. 1/ 2022 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind acordurile scrise dintre membrii colegiilor pentru contrapărți centrale 

Norma A.S.F. nr.21/ 2021 privind aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud  

Norma ASF nr. 14/2019 pentru aplicarea Ghidului ESMA referitor la gestionarea conflictelor de interese ale contrapărților centrale și a Ghidului ESMA privind măsurile EMIR de marjă antiprociclicitate pentru contrapărțile centrale

Norma ASF nr. 6/2014 privind Ghidurile şi recomandările ESMA referitoare la acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărţi centrale - abrogata.

 

Informații EMIR