Contrapărți centrale - Legislație

 

 Legislație primară

 Legislație secundară

 

Ghidul privind procedurile și metodologiile comune referitoare la procesul de supraveghere și evaluare a contrapărților centrale (CPC) în temeiul articolului 21 din EMIR (ESMA 70-151-3374)

Legea nr. 126 /2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

Regulamentul (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132

Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții

REGULAMENTUL (UE) 2019/2099 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2155 AL COMISIEI din 22 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 149/2013 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) nr. 2013/149 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă, obligația de compensare, registrul public, accesul la un loc de tranzacționare, contrapărțile nefinanciare și tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate prin CPC

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) nr. 2013/152 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind cerințele de capital pentru contrapărțile centrale

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) nr. 2013/153 al Comisiei din 19 decembrie 2012 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012, în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind cerințele pentru contrapărțile centrale

  Regulamente

Regulamentul 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii din 21.08.2013

Regulament nr.2/2014 privind modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale

REGULAMENT nr.12/2014 privind acordurile de interoperabilitate încheiate de contrapărțile centrale

REGULAMENT NR.7/2015 pentru modificarea alin.(4) al art. 58 din Regulamentul ASF nr.3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Regulament nr.12/2015 privind modificarea părţii introductive a alin. (4) al art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr.3/2013

 

  Norme

Norma ASF nr. 1/ 2022 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind acordurile scrise dintre membrii colegiilor pentru contrapărți centrale 

Norma A.S.F. nr.21/ 2021 privind aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud  

Norma nr. 14/2019 pentru aplicarea Ghidului ESMA referitor la gestionarea conflictelor de interese ale contrapărților centrale și a Ghidului ESMA privind măsurile EMIR de marjă antiprociclicitate pentru contrapărțile centrale

Norma nr. 6/2014 privind Ghidurile şi recomandările ESMA referitoare la acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărţi centrale - abrogata.

Informații EMIR