Despre FinTech Hub

FinTech se referă la inovația tehnologică în domeniul serviciilor financiare care permite dezvoltarea de noi modele de afaceri, aplicații, procese sau produse cu efect direct asupra furnizării de servicii financiare utilizând tehnologii informatice și de comunicații inovative.

Din ce în ce mai multe instituții de pe piața financiară privesc inovația ca pe una din principalele modalități pentru a obține un avantaj competitiv. Consumatorii răspund în mod pozitiv digitalizării în sensul ei larg și doresc din ce în ce mai mult să utilizeze servicii financiare inovatoare prin canale electronice la distanță, în principal prin intermediul internetului și al dispozitivelor mobile.

Multe companii care activează în domeniul inovării tehnologice în sectorul financiar (FinTech) întâmpină pe parcursul procesului de dezvoltare a afacerii obstacole, precum cerințele juridice și de reglementare complicate sau complexitatea aplicării lor în legătură cu produsele sau serviciile financiare inovatoare.

Pentru a putea depăși aceste provocări, ASF a lansat FinTech Hub, în cadrul căruia a fost creat cadrul instituțional pentru dialog cu firmele ce dezvoltă FinTech, sprijinind astfel dezvoltarea tehnologiilor moderne pe piața financiară, menținând în același timp încrederea și un nivel de protecție adecvat clienților.

Prin urmare, FinTech Hub pune bazele dezvoltării unei modalități de comunicare și colaborare eficientă, prin care atât autoritatea, cât și entitățile reglementate și/sau alte societăți interesate să înțeleagă mai bine oportunitățile și riscurile generate de FinTech, astfel încât soluțiile optime să fie transpuse în practică mai ușor, după testare și validare de către părțile interesate.

Soluțiile FinTech aduc cu ele noi riscuri pe care Autoritatea, în calitatea acesteia de reglementator și supraveghetor, trebuie să aibă capacitatea să le înțeleagă și să fie pregătită să le gestioneze corespunzător. Totodată, FinTech înseamnă și noi oportunități pentru consumatori, pentru entități, dar și pentru Autoritate. Prin urmare, este important ca toate părțile implicate să se concentreze asupra oportunităților și beneficiilor generate de inovații, dar și asupra riscurilor ce pot apărea și a soluțiilor de prevenire sau de atenuare a acestora.

Uniunea Europeană acordă o atenție deosebită dezvoltării FinTech. În acest sens, Comisia Europeană a adoptat în martie 2018 Planul de acțiune FinTech, destinat promovării competitivității și inovării în sectorul financiar european. Planul de acțiune menționează principalele obiective care generează oportunități pentru dezvoltarea de modele de afaceri inovatoare la nivelul UE, sprijinirea pentru integrarea noilor tehnologii cum ar fi blockchain/DLT, inteligență artificială (AI) și servicii cloud în sectorul financiar, sporirea securității cibernetice și a integrității sistemului financiar.