Alte entități

Nr crt.

Entități raportoare

Denumire raportare

Denumire aplicație/canal de transmitere

Baza legala

Formatul de încărcare în aplicație (xls, pdf,html, etc)

Periodicitate transmitere (zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, semastrial, anual)

Termen de raportare

Observații/ Particularități

1

Consultanți de investiții, persoane fizice

raportul de activitate

REGISTRATURĂ/SSER

art. 134 alin. (3) lit. a) din Regulamentul nr. 5/2019

letric/PDF

anual

până cel târziu la data de 31 martie a anului următor perioadei de raportare

 

2

Consultanți de investiții, persoane juridica

raportul semestrial,

REGISTRATURĂ/SSER

art. 134 alin. (3) lit. b) pct. 1 din Regulamentul nr. 5/2019

letric/PDF

semestrial

2 luni de la încheierea perioadei de raportare

 

3

Consultanți de investiții, persoane juridica

situaţiile financiare anuale

REGISTRATURĂ/SSER

art. 134 alin. (3) lit. b) pct. 2 din Regulamentul nr. 5/2020

letric/PDF

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar,

 

4

Consultanți de investiții, persoane juridica

raportul administratorilor

REGISTRATURĂ/SSER

art. 134 alin. (3) lit. b) pct. 3 din Regulamentul nr. 5/2021

letric/PDF

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, împreună cu situațiile financiare anuale

 

5

Consultanți de investiții, persoane juridica

raportul auditorului financiar/firmei de audit;

REGISTRATURĂ/SSER

art. 134 alin. (3) lit. c) din Regulamentul nr. 5/2022

letric/PDF

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, împreună cu situațiile financiare anuale

 

6

Consultanți de investiții, persoane juridica

raport de activitate cu privire la serviciile de investiţii desfăşurate în anul precedent

REGISTRATURĂ/SSER

art. 134 alin. (3) lit. c) din Regulamentul nr. 5/2022

letric/PDF

anual

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, împreună cu situațiile financiare anuale