Intalnire cu asiguratorii pentru CEDAM

La sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) a avut loc astazi, 9 martie a.c., o sedinta de lucru cu directorii generali ai societatilor de asigurare care practica RCA si/sau alti reprezentanti desemnati ai acestora, avand drept tema de discutie baza de date CEDAM privind asigurarile obligatorii de raspundere civila auto.

Urmare a sedintei Consiliului CSA din data de 7 martie a.c., presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, domnul Nicolae Eugen Crisan, a comunicat participantilor hotararea Consiliului de a solicita societatilor de asigurare sa intensifice, pana la 15 martie, corectarea bazei de date CEDAM.

Presedintele CSA a informat participantii la intalnire si cu privire la faptul ca, in perioada 16-17 martie, Consiliul va analiza modul în care s-a răspuns la această ultimă solicitare, motivele care au condus la o situaţie de genul acesta, de sanctiuni fiind pasibile atat societatea care nu si-a respectat obligatiile, cat si directorul general al acesteia, in conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completarile ulterioare.

De asemenea, domnul Nicolae Eugen Crisan a subliniat eforturile financiare făcute de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de Comunitatea Europeană prin programul PHARE şi, nu în ultimul rând, eforturile umane ale tuturor celor implicaţi, acestea fiind mult prea mari, ca problema sa nu fie tratata cu toată seriozitatea.

În conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr.189/2005, cei asiguraţi şi care, din diferite motive, nu au fost înregistraţi în baza de date cu date corecte - erori imputabile societăţilor de asigurare - vor fi convocaţi de către organele de poliţie pentru a-şi clarifica situaţia şi dacă aceştia sunt în deplină legalitate, având şi poliţa corespunzătoare, vor fi trimişi către societăţile de asigurare unde vor trebui să prezinte documentele respective, societăţile de asigurare rămânând răspunzătoare pentru modul în care îşi tratează asiguraţii.

În final, s-a făcut şi un scenariu care s-ar datora unei baze de date incorecte şi implicit nefuncţionale, care ar pune sub semnul întrebării necesitatea unificării asigurării de răspundere civilă auto cu asigurarea Carte Verde, cu toate consecinţele care decurg de aici, inclusiv posibilitatea revenirii la situaţia iniţială dinaintea unificării, respectiv, printe altele, restituirea primelor încasate pentru asigurarea extinsă RCA care nu ar putea funcţiona.

In urma discutiilor din cursul zilei de astazi si avand in vedere hotararea Consiliului CSA din data de 7 martie a.c., s-au stabilit urmatoarele obligatii in sarcina societatilor de asigurare, acestea urmand a fi aduse la cunostinta conducerii asiguratorilor si in scris:

• Pentru toate poliţele care nu mai sunt valabile se vor transmite către baza de date înştiinţări electronice (impulsuri), conţinând data terminării valabilităţii poliţei.
• Din lista politelor eronate transmisa societatilor de asigurare spre corectare in data de 17.02.2006 se vor elimina politele a caror perioada de valabilitate nu include data de 01.04.2006. Acestea nu vor mai face obiectul retransmisiei catre baza de date;
• Poliţele din aceeaşi listă care sunt incă valabile la data de 01.04.2006 se vor corecta şi retransmite până cel târziu 15.03.2006;
• Pâna la data de 01.04.2006 se vor transmite către baza de date toate poliţele valabile la acea dată.