CSA sanctioneaza asiguratorii RCA

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a finalizat primele acţiuni de control la societăţile de asigurare şi intermediarii în asigurări, care au avut drept obiectiv verificarea modului în care aceştia respectă prevederile legale din domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA.Acţiunile de control s-au desfăşurat pe raza teritoriului Capitalei şi au avut ca tematică:

- verificarea aplicării prevederilor referitoare la obligaţia de eliberare, odată cu poliţa de asigurare RCA, a vignetei; Conform dispoziţiilor Normelor puse în aplicare prin Ordinul CSA nr.3108/2004, orice poliţă de asigurare RCA încheiată cu începere din anul curent trebuie sa fie însoţită de o vignetă care să fie înmânată asiguratului şi care să precizeze luna şi anul când expiră asigurarea RCA;

- verificarea îndeplinirii art.20 alin.1 lit.a) din Legea nr.32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia societăţile de asigurare trebuie să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea cu prudenţă şi profesionalism.În temeiul acestui articol, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a verificat modul în care societăţile de asigurare respectă interdicţia de a-şi desfăşura activitatea de vânzare a asigurărilor obligatorii RCA în spaţii deschise neamenajate corespunzător (în autovehicule parcate pe trotuare/carosabil şi la punctele de lucru ambulante).

- verificarea îndeplinirii prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.189/2005 referitoare la furnizarea de către societăţile de asigurare, în sistem informatizat, a informaţiilor privind poliţele de asigurare obligatorie RCA

Urmare analizării aspectelor constatate prin acţiunile de control, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât sancţionarea cu avertisment scris a conducătorilor executivi ai următoarelor societăţi de asigurare, întrucât au fost depistate, în diferite zone ale Capitalei, puncte volante de vânzare a poliţelor RCA emise de acestea:

· ASIBAN S.A.

· ASIGURARE REASIGURARE ARDAF S.A.

·ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM S.A.

·ASITRANS S.A.

·OMNIASIG S.A.

·SOCIETATEA COMERCIALĂ  DE ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor reaminteşte societăţilor de asigurare faptul că desfăşurarea activităţii de contractare a asigurării obligatorii RCA în spaţii deschise, respectiv neamenajate corespunzător pentru acest gen de activitate, reprezintă o încălcare a obligaţiilor societăţii de a-şi organiza şi desfăşura activitatea cu prudenţă şi profesionalism, în concordanţă cu natura şi mărimea activităţii prestate, şi de a supraveghea activitatea personalului propriu, a unităţilor din subordine şi a agenţilor, subagenţilor şi agenţilor subordonaţi, astfel încât să nu fie periclitată activitatea de asigurare desfăşurată de asigurător, obligaţii prevăzute la art. 20 alin (1) lit. a) si alin. 3. lit.b) din Legea 32/2000 cu modificările şi completările ulterioare.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va continua acţiunile de control privind modalitatea de vânzare a asigurărilor obligatorii RCA, dar şi de introducere corectă a informaţiilor referitoare la acestea în baza unică de date CEDAM, şi în funcţie de aspectele constatate va aplica măsurile sancţionatorii prevăzute la art.39 din Legea nr.32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

27 iulie 2006