Raportare tranzacții efectuate de către persoanele care exercită responsabilități de conducere și de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea

 

Subiecții prevăzuți la art. 19 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 au obligația de a notifica emitentul/participantul la piața certificatelor de emisii și ASF, cu promptitudine și nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data tranzacției, cu privire la tranzacțiile menționate la art. 19 alin. 1) și alin. 7) din Regulamentul UE nr. 596/2014 și la art. 10 din Regulamentul delegat UE 2016/522.
Nu fac obiectul notificării acele tranzacții efectuate de către personalul de conducere, care îndeplinesc una dintre condițiile stabilite prin art. 56 alin (1) din Regulamentul (UE) 1011/2016.
Pentru a efectua o raportare către ASF, conform Regulamentului delegat UE 2016/523, trebuie să:

-     Descărcați macheta de raportare AICI 
-     Transmiteți macheta completată la adresa de email siap@asfromania.ro

Reamintim că persoanele care exercită responsabilități de conducere în cadrul unui emitent, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, au obligatia de a notifica atât A.S.F., cât și  emitentul/participantul la piața certificatelor de emisii.