• Acasa Comunicate și informări de presă
    ASF a transmis Ministerului Finanțelor forma revizuită a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

ASF a transmis Ministerului Finanțelor forma revizuită a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Bucureşti, 8 iulie 2024 – Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a transmis Ministerului Finanțelor, la începutul acestei luni, forma revizuită a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, aprobată de Consiliul Autorității în ședința din data de 11 iunie 2024. Documentul poate fi consultat pe site-ul ASF – www.asfromania.ro.

Înainte de aprobarea de către Consiliul ASF, proiectul de lege a fost în consultare publică, a avut loc o dezbatere publică asupra acestuia la Ministerul Finanțelor (MF) și s-au desfășurat numeroase întâlniri de lucru cu formele asociative, iar Autoritatea a analizat toate observațiile primite.

Proiectul de lege va urma procesul de avizare și aprobare de către Guvern și, ulterior, dezbatere parlamentară. Acesta poate suferi, după caz, modificări și completări pe parcursul procesului derulat de către MF de avizare și aprobare.

Această inițiativă legislativă urmărește transpunerea în legislația națională a două directive europene și îndeplinirea unor obiective din Strategia națională privind dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2023-2026, reprezentând un pas crucial pentru consolidarea pieței de capital din România.

Printre cele mai importante modificări și completări aduse legislației privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață se numără:

- Simplificarea procedurilor și reducerea perioadei de timp necesar pentru atragerea de capital:

  • Termenul de exercitare a dreptului de preferință. Se introduc prevederi potrivit cărora, prin derogare de la prevederile generale aplicabile în materie, în cazul majorărilor de capital social al societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, termenul minim acordat pentru exercitarea dreptului de preferință este diminuat de la 30 de zile la 14 zile calendaristice, dar nu mai puțin de 10 zile lucrătoare.
  • Transmiterea spre publicare și publicarea cu celeritate a unor hotărâri de către Monitorul Oficial. Se introduc prevederi care stabilesc un termen maxim în care hotărârile referitoare la modificarea caracteristicilor emisiunilor/numărului de valori mobiliare se transmit la Oficiul Registrului Comerțului (3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii), respectiv un termen maxim în care aceste hotărâri se publică în Monitorul Oficial al României.

 

- Executarea unei hotărâri judecătorești de anulare sau constatare a nulității:

  • Se introduc prevederi prin care se reglementează modul de executare a unei hotărâri judecătorești prin care se dispune definitiv anularea sau constatarea nulității unei hotărâri de aprobare a unei majorări de capital social.

 

- Menținerea obligației de a întocmi și publica raportul trimestrial:

  • Raportul trimestrial. A fost menținut raportul trimestrial, mărindu-se termenul de publicare a acestuia de la 45 zile la 60 zile. Menținerea raportului trimestrial a generat, pentru unitate de abordare și asigurarea comparabilității informațiilor financiare, introducerea unor dispoziții exprese care stabilesc că dispozițiile referitoare la conținutul/modalitatea de întocmire a raportului semestrial se aplică corespunzător și în cazul raportului trimestrial, fiind introdusă o excepție de la obligativitatea publicării raportului administratorilor, care poate fi publicat opțional.
  • Raportul semestrial. În cazul în care emitentul este obligat să întocmească raportări consolidate, raportul financiar semestrial întocmit în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate aplicabile raportărilor financiare interimare va conține doar situațiile financiare semestriale simplificate consolidate și celelalte documente componente ale raportului financiar semestrial și, opțional, și situațiile financiare semestriale simplificate individuale, precum și celelalte documente componente ale raportului financiar semestrial.

 

Textul proiectului de lege, în forma revizuită, poate fi consultat aici.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.