Soluții favorabile A.S.F. pronunțate în luna iunie 2024

București, 8 iulie 2024 - În luna iunie a anului 2024, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile ASF în următoarele dosare relevante:

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 8483/2/2023

Prin Hotărârea nr. 953/4.06.2024, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamantul Septimiu Stoica.

Soluția pe scurt:

„Respinge sesizarea din oficiu privind aplicarea art. 413 alin. 1 pct. 1 Cod procedură civilă, respectiv suspendarea cauzei până la soluționarea definitivă a nr. 3623/2/2021 şi nr. 3616/2/2021 ale Curţii de Apel Bucureşti. Respinge acţiunea ca nefondată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare. ”

Obiect: cererea de chemare în judecată, prin care reclamantul a solicitat, în principal, printre altele, anularea Deciziei ASF nr. 1225/21.11.2023, prin care a fost respinsă solicitarea S.S.I.F. BRM de autorizare a dlui. Septimiu Stoica în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, ca fiind nelegală și netemeinică.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000430260&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 7572/2/2023

Prin Hotărârea nr. 1073/13.06.2024, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamantul Radu Momanu, în calitate de membru al Consiliului de supraveghere al societății Transilvania Investments Alliance S.A., la data săvârșirii faptei.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea, ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 de zile de la comunicare.”

Obiect: cererea de chemare în judecată, prin care reclamantul a solicitat, în principal, printre altele, anularea Deciziei ASF nr. 1055/09.10.2023, prin care reclamantul Radu Momanu, în calitate de membru al Consiliului de supraveghere al societății Transilvania Investments Alliance S.A., la data săvârșirii faptei, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000428748&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2057/2/2024

Prin Hotărârea nr. 1089/14.06.2024, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamanta S.S.I.F. B.R.K. Financial Group S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.”

Obiect: cererea de chemare în judecată, prin care reclamanta a solicitat, în principal, printre altele, anularea în integralitate a Deciziei ASF nr. 184/21.02.2024, cu consecința exonerării reclamantei de la executarea tuturor măsurilor de remediere dispuse.

Mențiune: prin Decizia ASF nr. 184/21.02.2024, s-a instituit în sarcina S.S.I.F. BRK obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat deciziei, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice de la comunicarea actului administrativ individual. Așa cum reiese din Anexa la Decizia contestată, în sarcina reclamantei au fost instituite 18 măsuri/obligații.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000433568&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 5966/2/2023

Prin Hotărârea nr. 1051/17.06.2024, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamanta Societatea Studioul Cinematografic Animafilm S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de intervenție accesorie. Respinge, ca neîntemeiată, cererea accesorie a reclamantului vizând obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile (...).”

Obiect: cererea de chemare în judecată, prin care reclamanta a solicitat, în principal, printre altele:

 1. suspendarea executării Deciziei ASF nr. 759/01.08.2023, prin care reclamanta a fost sancționată cu amendă în cuantum de 22.600 de lei, până la soluționarea definitivă a cauzei;
 2. anularea Deciziei ASF nr. 759/01.08.2023, ca netemeinică și nelegală.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000426062&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 3411/2/2023

Prin Hotărârea nr. 1119/17.06.2024, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamantul Meştereagă Cristian, în calitate de persoană desemnată în relația cu clienții, din cadrul societății S.S.I.F. B.R.K. Financial  Group S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea, ca nefondată.

 Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depusă la Curtea de Apel București.”

Obiect: acțiunea formulată de reclamant, prin care a solicitat instanței, în principal, printre altele, anularea în totalitate a Deciziei ASF nr. 376/18.04.2023, prin care reclamantul, în calitate de persoană desemnată în relația cu clienții din cadrul societății S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., a fost sancționat cu amendă în cuantum de 7.670 RON.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000422368&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 7525/2/2023

Prin Hotărârea nr. 1112/17.06.2024, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă ASF,  în contradictoriu cu S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

Soluția pe scurt:

„Admite excepția inadmisibilității invocată de către pârâtă. Respinge capătul de cerere având ca obiect anularea Deciziei nr. 1222/2023, ca inadmisibil. Respinge, în rest, acțiunea astfel cum a fost modificată, ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare (...).”

Obiect: acțiunea prin care S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. a solicitat instanței, în principal, printre altele, anularea Deciziei ASF nr. 1065/12.10.2023, prin care s-a dispus sancționarea reclamantei cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000428684&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 2298/2/2022

Prin Hotărârea nr. 3365/18.06.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție parțial favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurentul-reclamant Alexandru Paul Ştiopei, în calitate de membru al Comitetului de Investiții House în cadrul SSIF BRK Financial Group S.A.

Soluția pe scurt:

„Anulează recursul declarat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Sentinţei civile nr. 1775 din 12 octombrie 2022 a Curții de Apel București – Secția a IX-a contencios administrativ şi fiscal, ca nemotivat. Constată recursul declarat de reclamantul Alexandru Paul Ştiopei împotriva Sentinţei civile nr. 1775 din 12 octombrie 2022 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, ca rămas fără efect. Definitivă.”

În concret, prin soluția pronunțată, Înalta Curte de Casație și Justiție a validat sentința pronunțată de prima instanță și, implicit, a menținut, ca temeinică și legală, Decizia ASF nr. 252/7.03.2022, reducând doar cuantumul amenzii aplicate de la suma de 4.900 lei la 1.000 lei.

Obiect: recursurile formulate de recurentul-reclamant și de către ASF împotriva Sentinței civile nr. 1775/12.10.2022, prin care Curtea de Apel București a dispus următoarea soluție pe scurt: „Admite în parte cererea. Dispune reducerea amenzii aplicate prin Decizia A.S.F. nr. 252/07.03.2022 de la 4.900 lei la 1.000 lei. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată”.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect, acțiunea formulată de recurentul-reclamant, prin care a solicitat instanței, în principal, printre altele, anularea în totalitate a Deciziei ASF nr. 252/07.03.2022, prin care recurentul-reclamantul, în calitate de membru al Comitetului de Investiții House în cadrul SSIF BRK Financial Group S.A., în perioada controlată (29.10.2019 – 30.08.2021), a fost sancționat cu amendă în cuantum de 4.900 lei, cu consecința înlăturării în întregime a sancțiunii aplicate.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000406878

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 3236/2/2024

Prin Încheierea de ședință din data de 20.06.2024, Curtea de Apel București  a pronunțat o soluție favorabilă ASF în contradictoriu cu reclamantul Dragoș Călin, în calitate de angajat/Șef al Departamentului Juridic din cadrul  Societății Transilvania Investments Alliance S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de suspendare a executării deciziei contestate, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.”

Obiect: acțiunea formulată de reclamant, prin care acesta a solicitat, în principal, printre altele:

 • anularea Deciziei ASF nr. 392/18.04.2024, prin care reclamantul, în calitate de angajat/Șef al Departamentului Juridic din cadrul  Societății Transilvania Investments Alliance S.A., a fost sancționat cu amendă în cuantum de 83.500 lei;
 • suspendarea executării efectelor Deciziei ASF nr. 392/18.04.2024;
 • admisibilitatea cererii de investire a CCR cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

 

Mențiuni: această soluție vizează doar judecarea cauzei de suspendare formulată în cauză. Pentru judecarea acțiunii în anulare, instanța a acordat termen în data de 24.10.2024.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000435392&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 6126/2/2020

Prin Hotărârea nr. 3530/20.06.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurentul-reclamant Nicolae Stoian, în calitate de membru al SIF Oltenia S.A. (în prezent, Infinity Capital Investments S.A.), la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de recurentul-reclamant Nicolae Stoian împotriva Sentinței civile nr. 929 din 14 iunie 2021 a Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiect: recursul formulat de  recurentul-reclamant împotriva Sentinței civile nr. 929/14.06.2021, prin care Curtea de Apel București a respins cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect acțiunea formulată de recurentul-reclamant, prin care acesta a solicitat instanței, în principal, printre altele, anularea Deciziei ASF nr. 870/15.07.2020 şi a Deciziei ASF nr. 1194/06.10.2020.

Prin Decizia nr. 870/15.07.2020, ASF a dispus sancționarea recurentului-reclamant, în calitate de membru al SIF Oltenia, cu amendă în cuantum de 60.000 lei.

Prin Decizia ASF nr. 1194/6.10.2020 a fost respinsă plângerea prealabilă formulată de recurentul-reclamant.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000388813

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 3938/2/2023

Prin Hotărârea nr. 1116/21.06.2024, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamantul Stănilă Florian, în calitate de administrator unic al societății Nemo Expres Logistic S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...)”

Obiect: acțiunea formulată de reclamant, prin care acesta a solicitat instanței, în principal, printre altele, anularea Deciziei ASF nr. 498/18.05.2023, prin care ASF a dispus sancționarea reclamantului Stănilă Florian, în calitate de administrator unic al societății Nemo Expres Logistic S.A., cu amendă în cuantum de 13.500 de lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000423230&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 5558/2/2023

Prin Hotărârea nr. 1117/21.06.2024, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă ASF în contradictoriu cu reclamantul Ştefan Claudiu Iulian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Mettexin S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare (..).”

Obiect: cererea de chemare în judecată, prin care reclamantul a solicitat, printre altele, „înlocuirea cu măsura avertismentului a sancțiunii aplicate prin Decizia ASF nr. 716/18.07.2023”, prin care ASF a decis sancționarea reclamantului, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Mettexin S.A, cu amendă în cuantum de 13.600 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000425506&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2022/2/2024

Prin Hotărârea nr. 1149/26.06.2024, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamantele Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. și Euroins Insurance Group AD.

Soluția pe scurt:

„Respinge excepția tardivității, invocată de pârâtă, ca neîntemeiată. Respinge excepția autorității de lucru judecat, invocată de pârâtă, ca neîntemeiată. Respinge excepția inadmisibilității, invocată de pârâtă, ca neîntemeiată. Respinge cererea de suspendare, ca neîntemeiată.

Cu recurs, în 5 zile de la comunicare (...)”.

Obiect: cererea de chemare în judecată, prin care reclamantele au solicitat instanței suspendarea Deciziei ASF nr. 262/17.03.2023 (prin care s-a dispus retragerea autorizației de funcționare a Societății Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A., constatarea stării de insolvență și promovarea cererii privind deschiderea procedurii de faliment împotriva acesteia), a Deciziei ASF nr. 264/17.03.2023 (prin care s-a dispus desemnarea Fondului de garantare a asiguraților în calitate de administrator interimar la S.A.R. Euroins S.A.), ca act subsecvent, precum și a oricăror acte și operațiuni subsecvente.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000433524&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 7355/2/2023

Prin Hotărârea nr. 1182/28.06.2024, instanța a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamanta Prime Transaction S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea, ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.”

Obiect: acțiunea formulată de S.S.I.F. Prime Transaction S.A., prin care a solicitat instanței anularea Deciziei ASF nr. 1075/13.10.2023, prin care reclamanta a fost sancționată cu amendă în cuantum de 59.400 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000428390&id_inst=2

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro