Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 11 iunie 2024 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Reglementare

Proiectul de Normă privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B) Autorizare

Aprobarea domnului Paul Mitroi pentru un nou mandat în calitate de membru și Președinte al Consiliului de Administrație la societatea Garanta Asigurări S.A.;

Aprobarea domnului Cătălin Vasile în funcția de Administrator fără puteri executive la societatea NN Asigurări S.A.;

Aprobarea domnului Radu-Virgil Manoliu pentru un nou mandat în funcția de Director general adjunct la societatea Signal Iduna Asigurări S.A.;

Aprobarea majorării capitalului social la societatea Eurolife FFH Asigurări Generale S.A.;

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății D&CA Insurance Broker S.R.L. (numire conducător executiv);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății OVB Allfinanz Romania Broker de Asigurare S.R.L. (încetare mandat administrator și schimbarea datelor de identificare);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Willis Towers Watson Romania-Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența ASF a acțiunilor emise de societatea Dafora S.A. Mediaș, având în vedere deschiderea procedurii falimentului;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența ASF a acțiunilor emise de societatea Lido S.A. București, având în vedere deschiderea procedurii simplificate de faliment;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.     

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.