Soluții favorabile ASF pronunțate în luna martie 2024

București, 16 aprilie 2024 - În luna martie a anului 2024, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile ASF în următoarele dosare relevante:

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 8066/2/2022 (conexat cu dosarul nr. 5699/2/2023)

Prin Hotărârea nr. 329/1.03.2024, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu ICESA S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererile de chemare în judecată conexate, ca neîntemeiate. Respinge cererea de suspendare a executării Deciziei nr. 804/10.08.2023, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare, în ceea ce privește soluția pronunțată asupra cererii de suspendare a executării (...).

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, în ceea ce privește soluția pronunțată asupra fondului cauzei (...). ”

Obiect: În dosarul nr. 8066/2/2022:

 • în principal: anularea Răspunsului emis de ASF sub nr. 17771/18.10.2022, ca fiind neîntemeiat și nelegal, având în vedere pretinsa inexistență a obligației reclamantei ICESA S.A. de a formula oferta publică obligatorie de preluare a acțiunilor U.C.M. Reșița S.A. conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 24/2017;
 • în subsidiar: constatarea inexistenței obligației reclamantei ICESA S.A. de a formula oferta publică obligatorie de preluare a acțiunilor U.C.M. Reșița S.A., conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 24/2017.

În dosarul nr. 5699/2/2023:

 • suspendarea aplicării/executării Deciziei ASF nr. 804/10.08.2023, în sensul suspendării obligației reclamantei de a achita amenda contravențională în cuantum de 72.800 lei și a obligației prevăzute de art. 4 din Decizia de depunere a ofertei publice obligatorii până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare, în temeiul art.15 din Legea nr. 554/2004;
 • anularea Deciziei ASF nr. 804/10.08.2023 ca netemeinică și nelegală și constatarea inexistenței obligației reclamantei de a formula oferta publică obligatorie prevăzută de art. 39 din Legea nr. 24/2017, în vederea preluării acțiunilor UCM Reșița S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000415268&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 5140/2/2021

Prin Hotărârea nr. 1321/7.03.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurentul-reclamant Gabriel Purice, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății de servicii de investiții financiare Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange).

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul formulat de reclamantul Gabriel Purice împotriva Sentinţei nr. 283 din 16 februarie 2022 a Curții de Apel București – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiect: recursul formulat de recurentul-reclamant împotriva Sentinței civile nr. 283/16.02.2022, prin Curtea de Apel București a dispus respingerea acțiunii, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect anularea Deciziei ASF nr. 801/22.06.2021 prin care s-a dispus sancționarea domnului Gabriel Purice, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății de servicii de investiții financiare Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange) cu amendă în cuantum de 2.300 de lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000398403

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2547/2/2023

Prin Hotărârea nr. 395/11.03.2024, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamantul Paul Dan Viorel, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație/Director general al S.S.I.F. Finaco Securities S.A. la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată, ca nefondată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...)”

Obiect:

 • în principal, anularea Deciziei ASF nr. 236/10.03.2023 (de sancționare a reclamantului, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație/Director general al S.S.I.F. Finaco Securities S.A., cu amendă în cuantum de 2.550 lei);
 • în secundar, înlocuirea sancțiunii amenzii cu sancțiunea avertismentului.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000421045&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 4714/2/2021

Prin Hotărârea nr. 419/13.03.2024, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamanta Euroins Insurance Group AD (EIG AD).

Soluția pe scurt:

„Respinge excepția lipsei de obiect şi excepţia lipsei de interes invocate de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca neîntemeiată. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive (excepția de inadmisibilitate) invocată de pârâtul Statul Român. Respinge cererea formulată în contradictoriu cu acest pârât, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge, în rest, cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Obligă reclamanta la plata către pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară a sumei de 12.000 lei reprezentând onorariu expert parte, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu recurs, în 15 zile de la comunicare (...)”

Obiect:

 1. anularea Deciziei ASF nr. 1291/02.11.2020 prin care s-a dispus respingerea proiectului de achiziție prezentat de EIG AD pentru dobândirea unei participații calificate la societatea Ergo Asigurări S.A.;
 2. constatarea aprobării tacite a proiectului de achiziție prezentat ASF de EIG AD;

iii. obligarea ASF și a Statului Român, prin Ministerul Finanțelor, în solidar, la plata unor despăgubiri în cuantum de 22.167.450 lei, echivalentul a 4.500.000 Euro, reprezentând prejudiciu patrimonial cauzat ca urmare a respingerii proiectului de achiziție, precum și obligarea la plata despăgubirilor în cuantum de 500.000 lei, reprezentând prejudiciu nepatrimonial suferit de reclamantă.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000397799&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 8777/2/2022

Prin Hotărârea nr. 473/20.03.2024, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamanta Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare (...)”

Obiect: acțiunea prin care SAR Euroins S.A. solicită:

(i) în principal, anularea Deciziei ASF nr. 1531/7.11.2022 prin care reclamanta a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 422.600 de lei și a tuturor actelor și operațiunilor care au stat la baza emiterii acesteia;

(ii)  în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii aplicate cu sancțiunea avertismentului sau reducerea cuantumului sancțiunii amenzii;

 - restituirea a 50% din cuantumul amenzii aplicate sau a diferenței în cazul admiterii capătului subsidiar privind reducerea amenzii.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000416402&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 3459/2/2022

Prin Hotărârea nr. 1699/26.03.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție parțial favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurentul-reclamant Adamescu Bogdan Alexander, în calitate de Președinte al CA al societății Unirea Shopping Center.

Soluția pe scurt:

„Respinge excepția nulității recursului incident invocată de recurenta pârâtă Autoritatea de Supraveghere Financiară. Respinge recursul principal declarat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară şi recursul incident declarat de reclamanta Bogdan Alexander Adamescu, ambele împotriva sentinţei civile nr. 1937/2022 din 27 octombrie 2022 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondate.

Definitivă.”

Obiect: 1. recursul formulat de ASF împotriva Sentinței civile nr. 1937/27.10.2022 sub aspectul reindividualizării judiciare a amenzii contravenționale de 23.900 lei dispuse în sarcina dlui. Adamescu Bogdan Alexander, în calitate de Președinte al CA al societății Unirea Shopping Center.

Prin sentința civilă recurată, Curtea de Apel București a admis, în parte, acțiunea  dlui. Adamescu Bogdan Alexander, anulând, în parte, Deciziile ASF nr. 169/17.02.2022 și nr. 466/14.04.2022 (prin care a fost respinsă plângerea prealabilă), cu consecința diminuării amenzii efectiv aplicate de la 23.900 lei la 3.000 lei (minimul special prevăzut de lege);

 1. recursul incident formulat de dl. Adamescu Bogdan Alexander împotriva Sentinței civile nr. 1937/27.10.2022.

Mențiuni: în concret, prin soluția pronunțată, Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut soluția dispusă de Curtea de Apel București și, implicit, constatările ASF cuprinse în decizia de sancționare, confirmând raționamentul primei instanțe de reducere a cuantumului amenzii aplicate dlui. Bogdan Alexander Adamescu de la suma 23.900 lei la 3.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000408403

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 1090/2/2021

Prin Hotărârea nr. 1814/28.03.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție parțial favorabilă ASF, în contradictoriu cu Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.

Soluția pe scurt:

„Admite recursul declarat de recurenta-reclamantă Euroins România Asigurare Reasigurare S.A., prin lichidator judiciar CITR Filiala Bucureşti SPRL, împotriva Sentinţei civile nr. 1143 din 15 octombrie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal. Casează în parte sentinţa recurată şi, în rejudecare: Admite în parte acţiunea formulată de reclamantă Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. Anulează în parte decizia nr. 39/13.01.2021 emisă de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară, în sensul că reduce cuantumul amenzii aplicate reclamantei la suma de 100.000 lei. Obligă pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară să restituie reclamantei Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. diferenţa dintre amenda achitată şi cea datorată potrivit prezentei decizii. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Definitivă. ”

Obiect: acțiunea prin care SAR Euroins S.A. a solicitat instanței:

- în principal: (i) anularea Deciziei ASF nr. 39/13.01.2021, exonerarea Societății de la plata amenzii aplicate și de la obligația întocmirii planului de măsuri;

(ii) restituirea a 50% din suma achitată cu titlu de amendă;

- în subsidiar: reducerea sancțiunii amenzii sau înlocuirea acesteia cu avertisment.

Mențiuni: pe fondul cauzei, prin Sentința civilă nr. 1433/15.10.2021, Curtea de Apel București a respins acțiunea SAR Euroins S.A., ca neîntemeiată.

Prin Decizia ASF nr. 39/13.01.2021, Societatea Euroins a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 450.000 de lei. Totodată, ASF a dispus în sarcina societății obligația de a transmite către ASF un plan de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și prevenirea apariției unor situații similare în viitor, în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii deciziei contestate. Societatea a fost sancționată pentru o serie de fapte constatate în legătură cu gestionarea unor dosare de daună.

În concret, prin soluția pronunțată, Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut, ca temeinică și legală, Decizia ASF nr. 39/13.01.2021, reducând doar cuantumul amenzii aplicate de la suma 450.000 lei la 100.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000392563

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.