MIFID II/ MIFIR revizuite

 REGULAMENTUL MiFIR revizuit a intrat în vigoare din data de 28 martie 2024. Termenul de transpunere a prevederilor Directivei MiFID II revizuite, în legislația națională, este septembrie 2025. Având în vedere comunicatul Comisiei Europene  și  comunicatul ESMA pe perioada de tranziție, până la intrarea în vigoare a standardelor tehnice emise în baza MiFIR și MiFID II revizuite, se vor aplica în continuare standardele tehnice emise în aplicarea MiFIR ȘI MiFID II, ce au fost în vigoare înainte de 28 martie 2024.

Ca urmare a schimbărilor ce vor surveni la nivelul multor standarde tehnice/sisteme IT/ registre ESMA, Autoritatea Europeană de Valori Mobiliare și Piețe are, pe site-ul propriu, o secțiune special dedicată informărilor vizând MiFID II /MiFIR revizuite.