Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 28 februarie 2024 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul Normei pentru modificarea art. 3 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B)  Autorizare

Aprobarea solicitării SSIF Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange) de autorizare a doamnei Ioana - Alina Drăgan în calitate de membru al Consiliului de Administrație;

Aprobarea solicitării STK Financial AFIA S.A. de autorizare a domnului Adrian Roșianu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a numirii acestuia pentru un nou mandat;

Aprobarea domnului Aurel Badea pentru un nou mandat în funcția de Director general adjunct la societatea Allianz - Țiriac Asigurări S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a domnului Radu Crăciun în calitate de membru al Directoratului BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența ASF a acțiunilor emise de societatea Exploatare Portuară Drobeta S.A. Orșova, având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare;

Aprobarea retragerii la cerere a autorizației de funcționare a companiei de brokeraj Star Broker de Asigurare S.R.L., precum și radierea acesteia din Secțiunea I și trecerea în Secțiunea II a Registrului intermediarilor principali;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Contractului de custodie a activelor Fondului de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea solicitării Societății de Investiții Alternative cu Capital Privat Sparking Capital S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în Actul constitutiv al societății.

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro