ASF modernizează și adaptează legislația pieței de capital în raport cu evoluțiile la nivel național și internațional

 

București, 6 februarie 2024 – Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a organizat astăzi o serie de consultări, la care au participat asociații profesionale/de profil reprezentative, precum și reprezentanți ai infrastructurii pieței de capital, pe marginea propunerilor cuprinse într-un proiect de act normativ care vizează modificarea și completarea legislației specifice, precum şi stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară.

Elaborarea proiectului de act normativ are în vedere strategia ASF în ceea ce privește procesul de actualizare și îmbunătățire continuă a legislației pieței de capital, pentru alinierea acesteia la legislația europeană, aflată la rândul ei într-o continuă transformare. De asemenea, dezvoltarea pieței de capital, îmbunătățirea protecției investitorilor, precum și întărirea rolului ASF reprezintă alte linii directoare ale proiectului, care se regăsesc, totodată, și în strategia ASF privind piața de capital.

Proiectul de act normativ se axează pe aspecte a căror soluționare are un caracter urgent, ținând cont de dinamica și de evoluția pieței de capital, care impun adaptarea legislației la noile situații apărute în practică, dar și de necesitatea reglementării unor problematici care conduc la eficientizarea operațiunilor derulate pe piața de capital.

Modificările aduse legislației ce fac obiectul proiectului de act normativ urmează a fi supuse aprobării Consiliului ASF și ulterior transmise Ministerului Finanțelor. Proiectul va fi supus consultării publice, urmând a parcurge toate celelalte etape ale procesului legislativ.

 

Principalele modificări ale legislației care guvernează piața de capital, vizate de proiectul de act normativ, pot fi consultate aici.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.