Evoluția sistemului de pensii private în primele 9 luni ale anului 2023

Bucureşti, 5 februarie 2024 – Piața pensiilor private din România a ajuns, la finalul lunii septembrie 2023, la active totale de 121,55 miliarde de lei, în creștere cu 21,5% comparativ cu sfârșitul anului precedent și cu 32% raportat la luna septembrie 2022.

Ca pondere în PIB, activele totale ale sistemului de pensii private au înregistrat un nivel de peste 8% la finalul lunii septembrie 2023, marcând o evoluție pozitivă de-a lungul ultimilor ani. În al treilea trimestru al anului 2023, volatilitatea activelor unitare nete ale fondurilor de pensii private a fost una moderată, fără șocuri pe termen scurt.

Fondurile de pensii private reprezintă investitori instituționali care sprijină, în principal, economia locală, având totodată un rol de factor de echilibru și de stabilitate pentru piața financiară.

 

Pilonul II

Valoarea totală a activelor fondurilor de pensii administrate privat a fost de 117,17 miliarde de lei la finalul lunii septembrie a anului 2023, în creștere cu aproximativ 32% comparativ cu aceeași dată a anului 2022. Aceasta reprezintă un maxim istoric, fiind cel mai bun an înregistrat de sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II). Raportat la luna decembrie 2022, valoarea activelor totale a crescut cu 21,5%.

Numărul participanților înregistrați în sistemul Pilonului II a fost de 8,09 milioane de persoane, față de 7,96 milioane de persoane la finalul anului precedent.

La nivelul Pilonului II, contribuția medie a participanților, cu contribuții virate la 30 septembrie 2023, a fost de aproximativ 266 lei/participant, în timp ce la 31 decembrie 2022 valoarea acesteia a fost de 237 lei/participant.

În perioada ianuarie-septembrie 2023, contribuțiile virate în sistemul de pensii administrate privat au fost în cuantum de 9,54 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 16% față de aceeași perioadă a anului 2022.

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat a fost 5,86% în septembrie 2023, în creștere față de finalul anului 2022, când nivelul acesteia a fost de 4,13%.

La finalul lunii septembrie 2023, valoarea medie a activului unui participant la sistemul pensiilor administrate privat era de 14.630 de lei, înregistrând o creștere de aproape 29% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent și o creștere de 19,5% față de finalul anului 2022.

Pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2023 au fost efectuate plăți ale activului personal net către participanți în cuantum de 654 de milioane de lei pentru 39.976 de participanți și beneficiari.

La finalul lunii septembrie 2023, titlurile de stat și acțiunile au rămas principalele instrumente financiare în care au investit fondurile de pensii administrate privat. Plasamentele fondurilor de pensii administrate privat în titluri de stat au reprezentat 64,4%, în creștere față de nivelul de 62,3% înregistrat la 31 decembrie 2022. Totodată, investițiile în acțiuni au reprezentat un procent de 23,3% din valoarea totală a activelor fondurilor de pensii din Pilonul II. De asemenea, activele erau investite și în obligațiuni corporative (5,09%) și depozite bancare și conturi curente (3,79%).

 

Pilonul III

Valoarea totală a activelor fondurilor de pensii facultative a fost de 4,38 miliarde de lei la finalul lunii septembrie 2023, în creștere cu aproximativ 31% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Comparativ cu luna decembrie 2022, valoarea activelor totale a crescut cu 21%.

Numărul de participanți înregistrați în sistemul pensiilor facultative, la 30 septembrie 2023, a fost de 687,4 mii de persoane, în creștere cu 9,7% față de finalul anului precedent și cu 13,8% față de aceeași perioadă a anului 2022.

La nivelul Pilonului III, contribuția medie a participanților cu contribuții virate la 30 septembrie 2023 a fost de aproximativ 157 lei/participant, nivel similar cu cel înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent.

În perioada ianuarie-septembrie 2023, contribuțiile virate în sistemul de pensii facultative au fost în cuantum de aproximativ 436 de milioane de lei, în creștere cu 19% față de aceeași perioadă a anului 2022.

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc ridicat a fost 5,41% în septembrie 2023, în timp ce rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc mediu a înregistrat un nivel de 4,33%.

La finalul lunii septembrie 2023, valoarea medie a unui cont în sistemul pensiilor facultative era de 6.366 de lei, cu 10,3% mai mare comparativ cu finalul anului precedent.

În perioada ianuarie-septembrie 2023 au fost efectuate plăți ale activului personal net către participanți în cuantum de 85 de milioane de lei pentru 8.512 participanți și beneficiari.

La finalul lunii septembrie 2023, titlurile de stat și acțiunile au rămas principalele instrumente financiare în care au investit fondurile de pensii facultative. Plasamentele în titluri de stat au reprezentat 64,5%, în creștere față de nivelul de 63% înregistrat la 31 decembrie 2022. Totodată, investițiile în acțiuni au reprezentat un procent de 25,2% din valoarea totală a activelor fondurilor de pensii din Pilonul III. De asemenea, activele erau investite și în depozite bancare și conturi curente (3,7%) și în obligațiuni corporative (3,6%).

Raportul privind evoluția sistemului de pensii private din România în primele 9 luni ale anului 2023 poate fi consultat AICI.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.