Regulamentul delegat (UE) 2023/2772 de completare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește standardele de raportare privind durabilitatea a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

 

 

În data de 22.12.2023 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul delegat (UE) 2023/2772 al Comisiei din 31 iulie 2023 de completare a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele de raportare privind durabilitatea.

Regulamentul intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică de la 1 ianuarie 2024 pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2024 sau după această dată, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.