ESMA a publicat Raportul final privind liniile directoare referitoare la scenariile de test de stres conform Regulamentului privind fondurile pieței monetare (MMFR)

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), autoritatea de reglementare și supraveghere a piețelor financiare din UE, a publicat Raportul final privind liniile directoare referitoare la scenariile de test de stres conform Regulamentului privind fondurile pieței monetare (MMFR).

Raportul final combină o actualizare a metodologiei de implementare a scenariului legat de modificările ipotetice ale nivelului de lichiditate al activelor deținute în portofoliul FPM, cu calibrarea anuală a parametrilor de risc.

Pe baza feedback-ului primit de la părțile interesate, metodologia revizuită include parametrii care reflectă stresul de lichiditate care afectează piața monetară și un nou factor de risc pentru a simula impactul suplimentar al vânzărilor de active în condiții de stres pe piață. Aceasta ia forma unui impact al prețului reprezentând costul suplimentar suportat de vânzarea unei cantități mari de titluri de valoare pe o piață cu puțini cumpărători.

Actualizarea parametrilor din 2023 reflectă sursele predominante de risc sistemic identificate pentru sistemul financiar, pe fondul unei perioade prelungite de creștere scăzută, inflație ridicată și rate mai mari ale dobânzilor. Severitatea parametrilor scenariilor de criză de criză în raport cu mișcările ipotetice ale ratelor dobânzilor a crescut semnificativ față de Orientările din 2022, în timp ce alte scenarii au fost actualizate cu un grad de severitate similar exercițiului precedent.

La calibrarea noilor parametri de risc, ESMA a lucrat îndeaproape cu Comitetul European pentru Risc Sistemic și Banca Centrală Europeană.

Raportul final poate fi consultat la următorul link: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-12/ESMA50-43599798-9011_Final_Report_MMF_ST_Guidelines.pdf