ESMA a publicat raportul final care stabilește proiectul de standarde tehnice de reglementare pentru Regulamentul privind Fondul european de investiții pe termen lung

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), autoritate de reglementare și supraveghere a piețelor financiare din UE, a publicat în data de 19 decembrie 2023, raportul final care stabilește proiectul de standarde tehnice de reglementare (RTS) pentru Regulamentul privind Fondul european de investiții pe termen lung (ELTIF).

Proiectele de standarde tehnice de reglementare (RTS) acoperă:

  • circumstanțele în care durata de viață a unui fond european de investiții pe termen lung („ELTIF”) este considerată compatibilă cu ciclurile de viață ale fiecăruia dintre activele individuale, precum și diferitele caracteristici ale politicii de răscumpărare a ELTIF;
  • circumstanțele de utilizare a mecanismului de potrivire, și anume posibilitatea de potrivire totală sau parțială (înainte de sfârșitul duratei de viață a ELTIF) a cererilor de transfer de unități sau acțiuni ale ELTIF prin părăsirea investitorilor ELTIF cu cereri de transfer din partea potențialilor investitori; și
  • dezvăluirea costurilor.

Raportul final RST delimitează regulile specifice care urmează să fie aplicate, oferind un cadru detaliat pentru aspecte precum perioada minimă de deținere și frecvența maximă de răscumpărare, alegerea instrumentelor de gestionare a lichidității, perioada de notificare și procentul maxim de active lichide care pot fi răscumpărate.

Raportul final poate fi consultat la următorul link: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-12/ESMA34-1300023242-159_Final_report_ELTIF_RTS.pdf.