1.1 Legislație primară asigurări

 

 

  1. Legislație primară

 

Act de bază

 

Monitorul Oficial Partea I

 

Act de modificare/ completare a actului de bază

 

Cui i se aplică?

Legea nr. 71/2019 privind societăţile mutuale de asigurare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

nr. 323/ 24.04.2019

 

 

 

Ø  Societăți mutuale de asigurare 

Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări

 

nr. 853/ 08.10.2018

 

Legea a înregistrat numeroase modificări și completări ulterioare.

Ultimul amendament în

15 iulie 2022.

 

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari

Legea nr. 132/2017 (forma consolidată, iulie 2022) privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

 

nr. 431/ 12.06.2017

 

Legea nr. 202/2022

 

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari

Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

 

 

 

nr. 800/ 28.10.2015

 

Legea a înregistrat numeroase modificări și completări ulterioare.

Ultimul amendament în

15 februarie 2024

 

Ø  Asigurători/reasigurători

Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor - forma consolidată, mai 2023

 

nr. 550/24.07.2015

 

Legea a înregistrat numeroase modificări și completări ulterioare. Ultimul amendament în 12 mai 2023.

 

Ø  Asigurători

Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii

 

nr. 385/ 21.05.2008

 

Ø  Lege nr. 128/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 248 din 30 aprilie 2013 Ø 

Ø  Lege nr. 62/2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 229 din 08 aprilie 2009

 

 

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari

Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar

 

nr. 1023/ 22.12.2006

 

Ø  Lege nr. 272/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 656 din 25 octombrie 2013

Ø  Lege nr. 183/2012

Monitorul Oficial, Partea I nr. 727 din 26 octombrie 2012

Ø  Lege nr. 152/2007

Monitorul Oficial, Partea I nr. 388 din 08 iunie 2007

 

 

Ø  Asigurători/reasigurători

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

TITLUL X - Asigurările voluntare de sănătate

TITLUL XV - Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice

 

nr. 372/ 28.04.2006

 

 

Republicată în nr.652/ 28.08.2015

 

Ø  Legea nr. 95/2006 (Titlul X și Titlul XV) a înregistrat numeroase modificări și completări ulterioare, atât asupra formei publicate în 2006, cât și a celei republicate în 2015.

Ultimul amendament în 30 martie 2021.

 

Ø  Asigurători/reasigurători

Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări

 

 

 

Republicată în nr. 453/ 23.07.2013

 

Ø  Lege nr. 213/2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 24 iulie 2015

Ø  Lege nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 25 iunie 2014

Ø    OUG nr. 91/2013

Declarată neconstituțională prin Decizia 447/2013 Monitorul Oficial, Partea I, nr. 674 din 01 noiembrie 2013 Respinsă prin L 1/2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 09 ianuarie 2015

 

Asigurători/reasigurători și intermediari

 

 

 Notă: Reglementările disponibile în această secţiune au caracter informativ. Versiunea publicată în Monitorul Oficial reprezintă forma oficială a acestora.