Pachetul ESAP - punct unic de acces european centralizat la informațiile referitoare la serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate

ANUNȚ: 

În data de 20.12.2023 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Pachetul ESAP ce cuprinde următoarele acte normative:

- Regulamentul (UE) 2023/2859 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2023 de înființare a unui punct unic de acces european (ESAP) care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate;

- Regulamentul (UE) 2023/2869 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2023 de modificare a anumitor regulamente în ceea ce privește înființarea și funcționarea punctului unic de acces european;

- Directiva (UE) 2023/2864 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2023 de modificare a anumitor directive în ceea ce privește înființarea și funcționarea punctului unic de acces European.

 

Actele normative de mai sus intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statele membre adoptă și publică, până la 10 ianuarie 2026, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma directivei. Prin derogare de la acest termen, statele membre adoptă și publică până la 10 iulie 2025 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 3 din directivă