Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 28 noiembrie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul de Regulament privind autorizarea entităților prevăzute la art. 163² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (proiectul va fi publicat, pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Norma privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern și administrarea riscurilor în sistemul de pensii private (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul de regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale și aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2021 privind constituirea, publicitatea și executarea garanțiilor reale (proiectul va fi publicat, pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2014 privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii facultative (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2014 privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Aprobarea domnului Cosmin-Petru Tudor în funcția de Director general adjunct la societatea Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID);

Aprobarea doamnei Andreea Voinea în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Vadim Vodovoi în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Asito Kapital S.A.;

Aprobarea domnului Dascăl Sergiu – Dan în calitate de membru al Consiliului Director al Asociației Administratorilor de Fonduri;   

Aprobarea cererii de autorizare a doamnei Rodica Jugănaru în calitate de persoană care conduce structura de control intern din cadrul societății NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea doamnei Liane Maria Hirner în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea doamnei Liane Maria Hirner în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;          

Aprobarea doamnei Liane Maria Hirner în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;   

Aprobarea doamnei Anita-Laura Nițulescu pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Eurolife FFH Asigurări Generale S.A.;

Aprobarea doamnei Anita-Laura Nițulescu pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Eurolife FFH Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a domnului Pavol Dorčák în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea solicitării Energeia Capital S.A. de autorizare a Fondului de Investiții Alternative cu capital privat Encap Global Alpha și înregistrarea acestuia în Registrul public al A.S.F. în această calitate;

Aprobarea solicitării S.A.I. Certinvest S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în Regulile Fondului de investiții alternative Certinvest Green;

Aprobarea solicitării societății de servicii de investiții financiare Investimental S.A. de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare al societății ca urmare a majorării capitalului social;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului constitutiv al Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.