Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 24 octombrie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul de Regulament privind neaplicarea temporară a cotelor prevăzute la punctele 3, 6 și 9 din anexa nr. 2 la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B)  Autorizare

Autorizarea doamnei Muntean Silvia în calitate de Director al societății de servicii de investiții financiare IFB Finwest S.A.;

Aprobarea solicitării societății Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A. de prelungire a perioadei de auditare a societății de către auditorul financiar KPMG Audit S.R.L.;

Aprobarea solicitării Societății de Investiții Alternative cu Capital Privat Sparking Capital S.A. de autorizare a BRD – Groupe Societe Generale S.A. în calitate de depozitar al activelor societății;

Aprobarea cererii privind modificarea capitalului social și autorizarea modificării Actului constitutiv al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.