Regulamentul Delegat (UE) 2023/2222 de prelungire a perioadei de tranziție prevăzute pentru indicii de referință din țările terțe, la articolul 51 alineatul (5) din Reg. (UE) 2016/1011

In data de 23.10.2023 a fost publicat Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul Delegat (UE) 2023/2222 al Comisiei din 14 iulie 2023 de prelungire a perioadei de tranziție prevăzute pentru indicii de referință din țările terțe la articolul 51 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului.

Regulamentul delegat (UE) 2023/2222 este disponibil la următorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L_202302222

Regulamentul delegat (UE) 2023/2222 este obligatoriu în toate elementele sale, se aplică direct în toate statele membre și intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.