Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 17 octombrie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Reglementare

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B) Autorizare

Autorizarea domnului Amzuică Bogdan Florian în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF Share Invest S.A.;

Aprobarea doamnei Olivera Böhm-Rybak în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății Uniqa Asigurări S.A.;

Aprobarea solicitării S.A.I. Globinvest S.A. de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare a societății ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea domnului Pastor Nicolae-Adrian în calitate de director al societății;

Aprobarea solicitării S.A.I. Certinvest S.A. de autorizare a Fondului de Investiții Alternative Certinvest Target 2035 și înregistrarea acestuia în Registrul public al A.S.F. în această calitate;

Aprobarea solicitării S.A.I. Certinvest S.A. de autorizare a Fondului de Investiții Alternative Certinvest Target 2045 și înregistrarea acestuia în Registrul public al A.S.F. în această calitate;

Aprobarea modificării adusă articolului 5.1 lit. c) din Actul constitutiv al societății Otto Broker de Asigurare S.R.L. (completarea obiectului secundar de activitate);

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea solicitării BT Asset Management SAI S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în Regulile Fondului imobiliar de investiții alternative BT Property.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.