Decizii de sancționare și alte măsuri adoptate de Consiliul A.S.F. în luna septembrie 2023

București, 11 octombrie 2023 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna septembrie a anului 2023, mai multe decizii de sancționare, precum și o serie de măsuri aplicabile unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

PIAȚA DE CAPITAL

 

Clabucet Estival 2002 S.A. Neptun

Sancționarea cu avertisment a societății Clabucet Estival 2002 S.A. Neptun pentru nerespectarea obligației de a întocmi, publica și transmite la A.S.F. și operatorul de sistem, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022.

 

Hotel Club Estival 2002 S.A. Neptun

Sancționarea cu avertisment a societății Hotel Club Estival 2002 S.A. Neptun pentru nerespectarea obligației de a întocmi, publica și transmite la A.S.F. și operatorul de sistem, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022.

 

Renewable Holding Management S.A. București

Sancționarea cu avertisment a societății Renewable Holding Management S.A. București pentru nerespectarea obligației de a întocmi, publica și transmite la A.S.F. și operatorul de sistem, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022.

 

Organe de Asamblare S.A. Brașov

Sancționarea cu avertisment a societății Organe de Asamblare S.A. Brașov pentru nerespectarea obligației de a întocmi, publica și transmite la A.S.F. și operatorul de sistem, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022.

 

Arcelormittal Hunedoara S.A.

Sancționarea cu avertisment a societății Arcelormittal Hunedoara S.A. pentru nerespectarea obligației de a întocmi, publica și transmite la A.S.F. și operatorul de sistem, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022.

 

Electroconstrucția Elco S.A. Timișoara

Sancționarea cu amendă în cuantum de 36.600 lei a societății Electroconstrucția Elco S.A. Timișoara pentru nerespectarea obligației de a întocmi, publica și transmite la A.S.F. și operatorul de sistem, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022, precum și pentru nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de supraveghere și control adoptate de A.S.F.

Instituirea în sarcina societății Electroconstrucția Elco S.A. Timișoara a obligației de a întreprinde măsurile necesare în vederea asigurării condițiilor necesare publicării Rapoartelor de audit aferente exercițiilor financiare 2021 și 2022, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei.

 

Nemo Expres Logistic S.A.

Sancționarea cu avertisment a societății Nemo Expres Logistic S.A. pentru nerespectarea obligației de a întocmi, publica și transmite la A.S.F. și operatorul de sistem, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022.

 

Bricomat S.A. Sibiu

Sancționarea cu amendă în cuantum de 15.000 lei a societății Bricomat S.A. Sibiu pentru nerespectarea obligației de a întocmi, publica și transmite la A.S.F. și operatorul de sistem, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022 cu toate componentele sale.

Instituirea în sarcina societății Bricomat S.A. Sibiu a obligației de a întreprinde măsurile ce se impun în vederea asigurării condițiilor necesare publicării Raportului financiar aferent exercițiului 2022, incluzând raportul de audit aferent exercițiului financiar 2022, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei.

 

Minexfor S.A. Deva

Sancționarea cu avertisment a societății Minexfor S.A. Deva pentru nerespectarea obligației de a întocmi, publica și transmite la A.S.F. și operatorul de sistem, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022.

 

Banat Estival 2002 S.A. Olimp

Sancționarea cu avertisment a societății Banat Estival 2002 S.A. Olimp pentru nerespectarea obligației de a întocmi, publica și transmite la A.S.F. și operatorul de sistem, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022.

 

Balea Estival 2002 S.A. Neptun

Sancționarea cu amendă în cuantum de 15.000 lei a societății Balea Estival 2002 S.A. Neptun pentru nerespectarea obligației de a întocmi, publica și transmite la A.S.F. și operatorul de sistem, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022. Instituirea în sarcina societății Balea Estival 2002 SA Neptun a obligației de a întreprinde măsurile ce se impun în vederea asigurării condițiilor necesare publicării Raportului financiar aferent exercițiului 2022, incluzând situațiile financiare auditate de un auditor financiar/firmă de audit, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei.

 

Mecanica Rotes S.A. Târgoviște

Sancționarea cu avertisment a societății Mecanica Rotes S.A. Târgoviște pentru nerespectarea obligației de a întocmi, publica și transmite la A.S.F. și operatorul de sistem, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022.

 

Mobila S.A. Rădăuți

Sancționarea cu avertisment a societății Mobila S.A. Rădăuți pentru nerespectarea obligației de a întocmi, publica și transmite la A.S.F. și operatorul de sistem, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022.

 

Banca Comercială Română S.A. – depozitar

Sancționarea cu avertisment a Băncii Comerciale Române (depozitar al activelor pentru fonduri de investiții) și a doamnei Alexandra Dumitrașcu – Coordonator Echipa Depozitare. Principalele situații identificate au vizat aspecte operaționale referitoare la certificarea unor raportări eronate ale unui administrator de fonduri de investiții alternative, respectiv neraportarea depășirii unei limite investiționale de către un fond de investiții.

 

SAI Erste Asset Management S.A.

Sancționarea cu avertisment a domnului Mihnea Bărbulescu – Membru al Directoratului și a doamnei Alina Florența Topală – Analist servicii clienți. Instituirea în sarcina societății a unui plan de măsuri, cu rol de prevenire sau corectare a unor situații potențial generatoare de deficiențe și de optimizare a activității. Principalele situații identificate au vizat aspecte operaționale referitoare la actualizarea profilului unor clienți cu portofolii individuale administrate de această SAI.

 

Nova Vision Investments AFIA S.A.

Sancționarea doamnei Dana Jeaninne Lazăr având funcția de Director general și a doamnei Gabriela Ivan având funcția de Director general adjunct cu amendă în cuantum de 11.100 lei, respectiv 10.100 lei pentru faptul că, în calitatea acestora de reprezentanți ai societății nu s-au asigurat că AFIA respectă în mod continuu cerințele legale care au stat la baza autorizării și a condițiilor de funcționare.

Instituirea în sarcina Nova Vision Investments AFIA S.A. a unui plan de măsuri prin care societatea, în termen de maximum 90 de zile, are obligația: de a solicita avizul Autorității de Supraveghere Financiară în vederea realizării transferului activelor F.I.A. administrate ca urmare a înlocuirii A.F.I.A. cu un alt A.F.I.A., conform prevederilor art. 54-59 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, cu modificările și completările ulterioare, fie de a adopta măsurile necesare respectării în mod continuu a condițiilor care au stat la baza autorizării şi a condițiilor de funcționare, respectiv (a) a dispunerii de un nivel al fondurilor proprii și capital inițial, precum și în vederea (b) asigurării funcțiilor cheie în cadrul societății, respectiv ofițer de conformitate și administrator de risc, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și de a solicita autorizarea Autorității de Supraveghere Financiară pentru modificările dispuse în modul de organizare şi funcţionare al societății și pentru persoanele numite în funcții cheie.

 

Macofil S.A. Târgu Jiu

Sancționarea cu avertisment a societății Macofil S.A. Tg. Jiu pentru nerespectarea prevederilor 74 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, prin nepublicarea în termenul legal a notificării primite în data de 17.01.2023 din partea acționarului Mănișor Vlad Mihai.

 

 

PIAȚA ASIGURĂRILOR

 

Asicons Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 8.900 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. b) și art. 11 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 19/2018, (în vigoare până la data de 31.08.2021), faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (5) lit. b) pct. (i) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări, raportat la prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (14) din Norma A.S.F. nr. 19/2018 (în vigoare până la data de 31.08.2021), faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (12) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări, raportat la prevederile art. 35 alin. (8) lit. c) și lit. d) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 4/2018.

 

Doamna Muntean Elena Cristina conducător executiv al companiei de brokeraj Professional Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 9.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (4) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări.

Domnul Rucărean Ioan conducător executiv al companiei de brokeraj Professional Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționat cu amendă în cuantum de 9.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (4) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (1), lit. a)  din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări.

 

Holfin Insurance Reinsurance Broker S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (8) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

 

Iq Med Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (4) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

 

Artimm General Asig Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 9.200 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. b) pct. (ii) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări, raportat la prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. b) pct. (i) și ale art. 25 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări, raportate la prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor 4 alin. (12) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări, raportate la prevederile art. 35 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări.

 

Crux Insurance Broker S.R.L. a fost sancționată cu retragerea autorizației de funcționare a companiei de brokeraj, precum și radierea acesteia din Sectiunea I și trecerea în Secțiunea II din Registrul intemediarilor principali, pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1), raportat la prevederile art. 11 alin. (1) lit. h) pct. (v) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, coroborate cu prevederile art. 22 alin. (1), raportat la prevederile art. 11 alin. (1), lit. c) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

 

Interasig Broker - Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

 

Insurom Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

 

Exe Premium Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 13.400 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (14) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (16) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (17) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5), lit. b) pct. (ii) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 35 alin. (8), lit. c) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări.

 

Sirius Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

 

 

PENSII PRIVATE

Raiffeisen Bank S.A., în calitate de intermediar de pensii facultative, a fost sancționată cu avertisment scris și i-a fost aplicată măsura administrativă a atenționării pentru erori operaționale privind fluxurile de lucru aferente activității de marketing al fondurilor de pensii facultative.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.