ANUNȚ privind solicitarea de opinii (Call for evidence) din partea ESMA privind reducerea ciclului de decontare

 

În data de 5 octombrie 2023, ESMA a publicat pe site-ul său o solicitare de opinii (Call for evidence) privind reducerea ciclului de decontare. Documentul poate fi consultat accesând următorul link: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-potential-impact-shortening-standard-settlement-cycle  

Părțile interesate sunt invitate să își prezinte contribuția până la 15 decembrie 2023.

 

Call for evidence va ajuta ESMA să evalueze costurile și beneficiile unei posibile reduceri a ciclului de decontare în Uniunea Europeană (UE) și să identifice dacă este necesară vreo acțiune de reglementare pentru a atenua impactul pentru participanții de pe piața UE al reducerii planificate a ciclului de decontare la T+1 în alte jurisdicții, cum ar fi SUA. ESMA caută contribuții, inclusiv dovezi cantitative, din partea tuturor părților interesate implicate în piețele financiare, și nu doar din partea infrastructurilor piețelor financiare.

 

În special, ESMA invită infrastructurile pieței (CSD-uri, CCP, locuri de tranzacționare), membrii și participanții acestora, firmele de investiții, emitenții, administratorii de fonduri, investitorii și reprezentanții acestora să ofere feedback detaliat cu privire la întrebările adresate.

 

ESMA va publica și va prezenta Comisiei Europene un raport de feedback cu principalele sale constatări în cursul anului 2024.