Informare de presă: Soluții favorabile A.S.F. pronunțate în luna septembrie 2023

București, 6 octombrie 2023 - În luna septembrie a anului 2023, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare relevante:

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 565/2/2023

Prin Hotărârea nr. 1262/19.09.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Barbu Daniela, în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Navexim S.A. Galați.

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare (...).”

Obiect: „reevaluarea sancțiunii aplicate” în baza Deciziei A.S.F. nr. 1736/28.12.2022, prin care reclamanta Barbu Daniela, în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Navexim S.A. Galați, a fost sancționată cu amendă în cuantum de 18.500 lei pentru nerespectarea măsurii dispuse prin Decizia A.S.F. nr. 386/29.03.2023.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000417673&id_inst=2

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 3358/2/2019

Prin Hotărârea nr. 1273/20.09.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanții Constantin Ștefan, S.C. Investment Constantin S.R.L. și S.C. Benjamins United S.R.L.

Soluția pe scurt:

„Constată intervenită perimarea cererii de chemare în judecată.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunțare (...)”

Obiect: cererea de chemare în judecată prin care reclamantul a solicitat instanței, printre altele, (i) anularea Deciziei A.S.F. nr. 1267/25.10.2018, prin care reclamantul Ștefan Constantin a fost sancționat cu amendă în cuantum de 80.000 de lei și prin care s-a dispus obligarea Investment Constantin S.R.L. ca împreună cu persoanele cu care ar acționa concertat, să depună documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a societății Electroargeș; (ii) anularea Deciziei A.S.F. nr. 1519/13.12.2018, prin care s-a respins plângerea prealabilă formulată împotriva  deciziei de sancționare.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000374081&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 1010/2/2021

Prin Hotărârea nr. 3991/20.09.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție parțial favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu recurentul-reclamant Buzera Barbu Mircea, în calitate de Vicepreședinte al Directoratului Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.

Soluția pe scurt:

„Admite recursul declarat de recurentul-reclamant Buzera Barbu Mircea împotriva Sentinței nr. 1637 din 11 noiembrie 2021 pronunțate de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează hotărârea recurată și rejudecând: Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Buzera Barbu Mircea în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară. Reduce sancțiunea amenzii contravenționale stabilite prin Decizia nr.84/25.01.2021, emisă de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară, de la 500.000 lei la 250.000 lei. Definitivă.”

Obiect: recursul formulat de dl. Buzera Barbu Mircea împotriva Sentinței civile nr. 1637/11.11.2021, prin care Curtea de Apel București a respins acțiunea recurentului reclamant de anulare a Deciziei A.S.F. nr. 84/25.01.2021, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 84/25.01.2021, prin care recurentul-reclamant, în calitate de Vicepreședinte al Directoratului Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 500.000 lei.

Practic, prin soluția pronunțată, Î.C.C.J. a menținut legalitatea și temeinicia Deciziei A.S.F. nr. 84/25.01.2021, reducând doar cuantumul amenzii aplicate recurentului-reclamant de la 500.000 lei la 250.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000392471

 

 1. Curtea de Apel Cluj - Dosarul nr. 2520/2/2022

Prin Hotărârea nr. 415/21.09.2023, Curtea de Apel Cluj a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Mathe Francisc, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Prebet Aiud S.A. la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Ia act de renunțarea reclamantului Mathe Francisc la judecarea acțiunii în contencios administrativ formulată în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară, având ca obiect anularea Deciziei ASF nr. 985/10.08.2021.

Cu drept de recurs, în termen de 15 zile, de la comunicare.”

Obiect: anularea Deciziei A.S.F. nr. 985/10.08.2021, prin care s-a dispus sancționarea reclamantului, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Prebet Aiud S.A., cu amendă în cuantum de 12.800 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/33/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000407183&id_inst=33

 

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 7338/2/2022

Prin Hotărârea nr. 1454/27.09.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.).

 Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.”

Obiect: cererea de anulare a dispozițiilor art. I pct. 16-20 din Norma A.S.F. nr. 18/2022 pentru modificare și completarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto în România.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000414119&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 5501/2/2020

Prin Hotărârea nr. 4145/28.09.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu recurentul-reclamant Luţac Gheorghe, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. (în prezent, Transilvania Investments S.A.), la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de reclamantul Luţac Gheorghe împotriva Sentinței nr. 796 din 20 mai 2021 a Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiect: recursul promovat de recurentul-reclamant împotriva Sentinței civile nr. 796/20.05.2021, prin care Curtea de Apel București a respins acțiunea, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect cererea de anulare a Deciziei A.S.F.                                              nr. 810/08.07.2020, prin care recurentul-reclamant, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., a fost sancționat cu amendă în cuantum de 15.000 lei întrucât a participat în data de 23.04.2020 la ședința Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. convocată de domnul Szabo Ștefan, care și-a asumat în mod artificial calitatea de Președinte al Consiliului de Supraveghere.

Hotărârea instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000387962

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 229/2/2020*

Prin Hotărârea nr. 4147/28.09.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Ciurezu Tudor, în calitate de președinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Oltenia (Infinity Capital Investments S.A.), la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Admite recursul declarat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Sentinței nr. 422 din 8 martie 2022 a Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentința recurată și, în rejudecare: Respinge cererea de suspendare formulată de reclamantul Ciurezu Tudor, ca neîntemeiată.

Definitivă.”

Obiect: recursul promovat de A.S.F. împotriva Sentinței civile nr. 422/08.03.2022, prin care Curtea de Apel București a admis cererea de suspendare a executării Deciziei A.S.F. nr. 1286/23.10.2019 formulată de intimatul-reclamant.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect cererea de chemare în judecată formulată în dosarul nr. 229/2/2020, de intimatul- reclamant Ciurezu Tudor. Prin acțiune acesta a solicitat: 

 • în temeiul dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 554/2004, suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 1286/23.10.2019, prin care acesta a fost sancționat cu amendă în cuantum de 30.000 lei, până la soluționarea definitivă a cauzei;
 • anularea Deciziei A.S.F. nr. 1286/23.10.2019 și a Deciziei A.S.F. nr. 1525/04.12.2019 de soluționare a plângerii prealabile;
 • în subsidiar, exonerarea intimatului-reclamant de plata amenzii în cuantum de 30.000 lei;
 • obligarea recurentei-pârâte A.S.F. la plata cheltuielilor de judecată.

Prin Încheierea din data de 11.11.2020, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de suspendare a executării Deciziei A.S.F. nr. 1286/23.10.2019.

Împotriva acestei Încheieri a declarat recurs intimatul-reclamant Ciurezu Tudor, iar prin Decizia nr. 3835/23.06.2021, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, a fost admis recursul, a fost casată Încheierea și a fost trimisă cauza pentru rejudecare la aceeași instanță, unde cauza a fost înregistrată sub nr. 229/2/2020* (dosarul în speță).

Ca urmare a rejudecării, prin Sentința civilă nr. 422/08.03.2022 (sentința recurată), Curtea de Apel București - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a admis cererea de suspendare formulată de intimatul-reclamant Ciurezu Tudor și, pe cale de consecință, a dispus suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 1286/23.10.2019 până la rămânerea definitivă a sentinței cu privire la anularea actului administrativ pe fond. 

Împotriva Sentinței civile nr. 422/08.03.2022, A.S.F. a formulat recurs, care a fost admis de Î.C.C.J. prin Hotărârea nr. 4147/28.09.2023, așa cum aceasta este menționată mai sus.

Hotărârea instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000402973

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 1013/2/2021

Prin Hotărârea nr. 4146/28.09.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție parțial favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu recurenta-reclamantă Arampova Aelita, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al SAR City Insurance S.A., la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Admite recursul declarat de reclamanta Arampova Aelita împotriva Sentinței nr. 1822 din 2 decembrie 2021 a Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentința recurată şi, în rejudecare: Admite în parte acțiunea formulată de reclamanta Arampova Aelita în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară. Anulează în parte Decizia nr. 89/25.01.2021 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în ceea ce privește sancțiunea amenzii aplicate, pe care o reduce de la 450.000 lei la 100.000 lei.

Definitivă.”

Obiect: recursul formulat de recurenta – reclamantă împotriva Sentinței civile nr. 1822/2.12.2021, prin care Curtea de Apel București a respins, ca neîntemeiată, acțiunea având ca obiect cererea de anulare a Deciziei A.S.F. nr. 89/25.01.2021 privind sancționarea cu amendă în cuantum de 450.000 lei a dnei. Arampova Aelita, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al SAR City Insurance S.A., la data sancționării.

Practic, prin soluția pronunțată, Î.C.C.J. a menținut legalitatea și temeinicia Deciziei A.S.F.
nr. 89/25.01.2021, reducând doar cuantumul amenzii aplicate recurentului-reclamant de la 450.000 lei la 100.000 lei.

Hotărârea instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000392474

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.