Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 3 octombrie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Autorizare

Aprobarea autorizării domnului Panici Alexandru în calitate de director al SSIF Finaco Securities S.A.;

Aprobarea domnului Vizonie Alexandru-Valentin în funcția de conducător executiv al societății RCI Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Asko Assekuranz Broker de Asigurare S.R.L. ca urmare a numirii domnului Dicu Alin - Florentin în funcția de Director general al societății;

Aprobarea cererii de autorizare a domnului Adrian – Constantin Florian în calitate de persoană care conduce structura de control intern din cadrul BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea cererii societății R&M International S.R.L. de înscriere în Lista auditorilor IT externi menținută de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

Aprobarea solicitării Franklin Templeton International Services S.a.r.l. de autorizare a modificărilor intervenite în Actul constitutiv al Fondului Proprietatea S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea modificării capitalului social și autorizarea modificării Actului constitutiv al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.