• Acasa Anunțuri Crowdfunding
    ANUNȚ referitor la prestarea de servicii de crowdfunding fără autorizație ulterior datei de 10.11.2023

ANUNȚ referitor la prestarea de servicii de crowdfunding fără autorizație ulterior datei de 10.11.2023

Potrivit Regulamentului (UE) 2020/1503, toate societățile care, în conformitate cu dreptul intern aplicabil, prestează servicii de finanțare participativă și care nu vor obține autorizația în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/1503 până la data de 10.11.2023 nu vor mai putea emite noi oferte de finanțare participativă și nu vor mai putea accepta noi investitori.

Astfel, pentru evitarea situației în care mobilizarea nivelului-țintă al capitalului în legătură cu un anumit proiect de finanțare participativă nu este finalizată până la 10.11.2023, aducem la cunoștința acestor societăți, a investitorilor și dezvoltatorilor de proiecte care au deschise conturi la aceste societăți că toate cererile de finanțare curente vor trebui închise până la data respectivă, ulterior fiind posibilă doar administrarea contractelor existente, colectarea și transferul creanțelor, prestarea de servicii de păstrare în siguranță a activelor sau procesarea evenimentelor corporative.

Prin urmare, toate societățile care oferă pe teritoriul României servicii de finanțare participativă și care nu vor obține autorizația în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/1503 până la data de 10.11.2023 trebuie să se asigure că cererile de finanțare în curs vor fi închise și că nu vor mai exista noi oferte deschise care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2020/1503 după data de 10.11.2023, specificând aceste aspecte pe site-ul platformei, într-o locație vizibilă.

Reamintim că, potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 244/2022, în vederea prestării de servicii de finanţare participativă este necesară obţinerea unei autorizaţii din partea A.S.F. în calitate de furnizor de servicii de finanţare participativă iar, conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 244/2022, desfăşurarea fără autorizaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) a serviciilor de finanţare participativă, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2020/1.503, constituie infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi şi se pedepseşte potrivit art. 348 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.